VAN A TOT EN MET Z OP TREFWOORD

Zet uw huisvuil of ander afval niet op de gang, ook niet tijdelijk. Huisvuil, glas en papier kunt u deponeren in de containers aan de Daguerrestraat en de IJburglaan. De grofvuilinzameling van het stadsdeel Oost is op dinsdag vanaf 7.30 uur. U kunt maandag vanaf 21.00 uur grofvuil bij de containers plaatsen. Frituurvet en bakolie mogen onder geen beding in de riolering terecht komen; u kunt dit afleveren bij het Afvalpunt aan de Cruquiusweg 90 of Rozenburglaan 1. Klik voor meer informatie over afvalinzameling in Oost. Nog meer over huisvuil in ons appartementencomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Afzuig- en wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken)ventilatoren en wasdrogers, mogen niet worden aangesloten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. Deze apparatuur veroorzaakt overlast in andere woningen. In het Huishoudelijk Reglement is hierover meer te lezen op pagina “Reglementen”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is niet toegestaan om aircosystemen (buitentoestellen) in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld daken, tuinen, gangen, hallen) te plaatsen. Het is evenmin toegestaan om doorvoeren te maken in de gevels van het wooncomplex of een converter aan de gevel te hangen. Zie hiervoor de splitsingsacte en het huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft U aluminium kozijnen? Sommige daarvan hebben een draai- kiepconstructie. Werkt het mechanisme voor het draaien en kiepen van het kozijn niet meer of niet meer naar behoren?

De aluminium kozijnen zijn in de bouw geleverd door de fa. Kolf en Molijn. Herstelreparaties kunnen worden uitgevoerd door het bedrijf: Gevelbeheer Nederland. Een service aanvraag kan per mail info@gevelservice.nl, met vermelding van telefoon en adresgegevens. Zij bellen dan terug voor een afspraak. Zie ook de website van het bedrijf.

Volgens de splitsingsacte zijn reparaties van het hang- en sluitwerk voor rekening van de betreffende eigenaar.

Aluminium kozijnen

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren hebben bij de notaris vastgelegd dat zij een appartementsrecht hebben gekocht. Dit houdt in dat behalve het eigendom over het appartement dat privé is, een evenredig gedeelte van de gemeenschappelijke ruimten is verworven. De gemeenschappelijke ruimten worden beheerd door de VvE, waarbij verplicht alle eigenaren zijn aangesloten. Voor meer informatie: Appartementsrecht.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bij parkeerschade aan uw auto,  of schade als gevolg van inbraak kunt u uw verzekeringsmaatschappij inschakelen. Doe altijd aangifte bij de politie. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester. Camerabeelden kunnen alleen worden opgeleverd als de schade recent is, en het tijdvak waarin het is gebeurd kort.

De VvE Parkeren Woon- en winkelcomplex IJburglaan Amsterdam, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan aan voertuigen die in de parkeergarage zijn geparkeerd. Lees: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. Bewaar uw parkeerpas ook niet in uw auto:

Wilt u een inbraak ook melden bij de huismeester? Er ontstaat dan een totaalbeeld van wat in de parkeergarage gaande is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Helaas is dat niet toegestaan. Het gebruik van open vuurinstallaties (barbecues, vuurkorven) is zowel op de balkons als op de terrassen niet toegestaan. Lees hier meer over in het Huishoudelijk Reglement op de pagina “Reglementen”.

Alle appartementen hebben balansventilatie met invoerkanalen voor verse lucht aan de gevel en op het dak. De schadelijke rook van vuurinstallaties zal de appartementen binnendringen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bergingen zijn uitsluitend bestemd als bergruimte. Het is niet toegestaan in de bergingen brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen en/of apparatuur op te slaan.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ons woon- en winkelcentrum is voor een groot deel een openbaar terrein met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Soms komen er ongenode bezoekers en jongeren die van het gebied een speelplaats of hangplek maken. In een enkel geval leidt dat tot vandalisme en vaker tot het maken van troep.

Om ongewenste effecten tegen te gaan heeft de huismeester de opdracht om bezoekers en jongeren aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor het parkeren. De ruimte achter de hekken in de parkeergarage is alleen toegangkelijk voor “bevoegden”. Dat zijn de bewoners en hun gasten. Alle loopdeuren van het particuliere deel in de parkeergarage zijn voorzien van een sticker: “verboden voor onbevoegden, art. 461 WvS”.

Het leefklimaat kan alleen worden verbeterd als ook anderen dan de huismeester letten op wanordelijkheden in en rondom het gebouw en hierop actie ondernemen. Zo nodig kan de politie worden gebeld.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De risicoadviseur van de opstalverzekering van ons gebouw adviseert om in elk appartement een blusdeken te plaatsen. Elke bewoner kan de aanschaf hiervan zelf overwegen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In principe kunt u niet in de vloer boren. In alle woningen in het complex en dus ook in de uwe is vloerverwarming aangebracht. Boren in de vloer, wanden en plafonds dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Bij schade is de veroorzaker verantwoordelijk voor alle schade en vervolgschade, ook die aan omwonenden berokkend wordt. Zie ook het Huishoudelijk Reglement van de VvE Joris Ivensplein.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is verboden vanaf de balcons of terrassen dieren te voederen of etensresten en ander afval buiten te zetten of te gooien. De kans bestaat dat door het voeren van vogels, ongedierte wordt aangetrokken. Ook kan overlast ontstaan door de uitwerpselen van vogels of andere dieren en extra onderhoud aan het dak nodig zijn. Zie het Huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Op de pagina “Informatie voor leden” staan de meest belangrijke documenten: vergaderstukken en verslagen van jaarvergaderingen. Om te kunnen downloaden is het nodig om in te loggen met uw account.

Daarnaast is er een uitgebreid archief vanaf 2007 met alle relevante documenten bij het administratiekantoor VVE-Beheer te Rijswijk dat beschikbaar is voor leden van de VvE (eigenaren). Hier zijn alle documenten te downloaden nadat u zich heeft geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan de splitsingsakten, meerjaren-onderhoudsplan, begrotingen, expoitatierekeningen en verslagen van jaarvergaderingen. Voor meer informatie: VVE-Beheer Rijswijk, PORTAAL 2100.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent eigenaar-bewoner van een woning en/of parkeerplaats.

U bent van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Joris Ivensplein en/of VvE 46 Parkeerplaatsen en/of VvE 77 Parkeerplaatsen. In deze verenigingen worden afspraken gemaakt over het beheer en bestuur van de gemeenschappelijke delen zoals de liften, de entrees, de tuinen en de trapportalen.

Eén keer per jaar wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de VvE waarbij u bent aangesloten. Hier worden afspraken gemaakt over de begroting en de exploitatie van het voorgaande jaar wordt vastgesteld.

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. is de eigenaar met de meeste appartementsrechten (woningen en/of parkeerplaatsen). Zij hebben opdracht gegeven aan MVGM Woningmanagement om de woningen te verhuren. Alle afspraken die zijn en worden gemaakt in de VvE’ s gelden ook voor de huurders.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, het eigenaarsbelang is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het gebouw heeft zes entreehallen. Vijf entreehallen beschikken over een fietsenstalling voor algemeen gebruik door bewoners. De ruimte in de stallingen is beperkt. Plaats daarom alleen fietsen die u regelmatig gebruikt. Fietsen die niet meer gangbaar zijn en in een verwaarloosde toestand verkeren worden uit de stallingen verwijderd. Bewoners aan de Daguerrestraat 3 – 49 beschikken niet over een stalling. Zij kunnen een verzoek indienen voor het gebruik van stalling die hoort bij een andere entreehal bij vve@ijburgblok5.nl. Als zij van een stalling gebruik gaan maken, moet een “Sleutelcontract” worden afgesloten en een borgsom worden betaald voor de sleutel van € 40,– per sleutel. Dit bedrag hangt samen met de kosten van een gepatenteerde sleutel. Voor het “Sleutelcontract” klik: Sleutelcontract fietsenberging. Fietskarren en zogenaamde kidcars mogen niet in de fietsenstalling worden geplaatst, daar is de ruimte niet geschikt voor. Fietsen en fietskarren mogen niet geplaatst worden in de parkeergarage of in een andere gemeenschappelijke ruimte. Het stallen van fietsen in fietsenstallingen is voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. De VvE beschikt over vijf fietsenstallingen voor gemeenschappelijk gebruik. De ruimten zijn beperkt en worden veel gebruikt. De ruimten zijn niet groot genoeg voor fietskarren en zogenaamde kidcars of Babboe bakfietsen. Deze fietskarren mogen ook niet in andere gemeenschappelijke ruimten of de parkeergarage worden geplaatst.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hinderlijk lawaai kan veel ongenoegens veroorzaken. Voorkom (op welk tijdstip dan ook) geluidshinder. Op maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 08.00 uur en op zon- en feestdagen mogen geen geluidshinder veroorzakende werkzaamheden zoals timmeren, boren, zagen, kloppen e.d. verricht worden. Ook mag tussen deze tijden geen muziek  of ander geluid worden voortgebracht dat buiten de privé-gedeelten hoorbaar is. Wanneer geluidshinder zich toch voordoet, bespreek dat dan met degene(n) die dat veroorzaken. Meer informatie in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen“.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, autopeds, kinderwagens, speelgoed of soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken, vuilnisbakken, wasgoed e.d. in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen en/of te houden. Ideeën over verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten zijn welkom op het e-mailadres: vve@ijburgblok5.nl. E.e.a. is na te lezen in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract afgesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Deze verzekering is een onderdeel van de “VvE Meerkeuzepolis”.

De glasschades dienen rechtstreeks gemeld te worden bij Centraal Beheer op nummer 0800-0229955. Het relatienummer van de vereniging is 253802 en de glasverzekering is bekend onder polisnummer 15300604. Vervolgens neemt een reparatiebedrijf contact op voor herstel. Voor de glasverzekering geldt een eigen risico van € 60,–. Let wel: lees eerst de voorwaarden om te beoordelen of uw schade is gedekt.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De huismeester is bereikbaar per telefoon: 06-53519270 of 020 4161472. Hij heeft een kantoor bij de slagbomen van de parkeergarage. Daar bevindt zich ook een brievenbus van de huismeester. De huismeester heeft diverse werkzaamheden en is slechts beperkt op de werkplek aanwezig. Voor de taken van de huismeester: zie pagina “Huismeester“.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan huisvuil, GFT-afval en grof vuil -zelfs niet tijdelijk- op portalen, in de toegangshal of elders in de gemeenschappelijke gedeelten en parkeergarage te deponeren. Dat is geregeld in art. 4.6.a van het huishoudelijk reglement van de VVE. Spreek elkaar aan op deze regel. Ook de huismeester zal bewoners hierop attenderen. Indien herhaaldelijk blijkt dat een bewoner niet wil meewerken, dan wordt deze aangesproken door het bestuur of een medewerker van MVGM Woningmanagement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent huurder. U huurt uw appartement via MVGM Woningmanagement van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. die de eigenaar is van uw woning.

Orange Capital Partners en eigenaar-bewoners zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaars (VvE) Joris Ivensplein, VvE 46 Parkeerplaatsen en VvE 77 Parkeerplaatsen. In deze verenigingen worden afspraken gemaakt over het beheer en bestuur van de gemeenschappelijke delen zoals de liften, de entrees, de tuinen en de trapportalen.

Alle afspraken die zijn en worden gemaakt over het gebruik van de appartementen en gemeenschappelijke delen gelden ook voor de huurders.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

MVGM Woningmanagement is de verhuurder van de huurappartementen. Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. is de eigenaar van de woningen. OCP kan haar woningen (vrije sector) ook te koop aan te bieden (aan de huidige huurders en anderen).

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, uw inboedel is niet verzekerd via de VvE. De hoofdsplitsing (alle woningen, winkels en parkeergarage) heeft de opstal verzekerd via een opstalverzekering, inclusief het eigenaarsbelang.

Hierin is de inboedel niet opgenomen. Elke bewoner kan het afsluiten van een inboedelverzekering zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Incidenteel wordt de VvE benaderd door een bewoner die een inbraak in zijn woning heeft geconstateerd, zonder braak. De VvE kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van iedere bewoner zelf te zorgen voor preventiemaatregelen. Bijvoorbeeld door gepatenteerde sleutels en cilinders op de voordeur te plaatsen. Deze bieden de meest optimale bescherming tegen duplicatie voor een lange periode. Informatie o.a. bij de Sleutelspecialist. Adviezen van de politie zijn te lezen in de flyer Politie Keurmerk Veilig Wonen of op de site Samen tegen Inbrekers. Lees ook: SKG Beveiligingswijzer 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • Controleer of op het bedieningsapparaat in uw appartement het rode lampje van de aan-uit led brandt. Geen rood lampje betekent dat het apparaat is uitgeschakeld in uw appartement.
 • Controleer of een beldrukker van het bedieningspaneel bij de ingang van de centrale entree vast is gaan zitten. Eén vaste beldrukker heeft al tot gevolg dat het systeem voor alle bewoners niet meer werkt.
 • Neem contact op met de huismeester van de VvE als het probleem niet is opgelost of werd veroorzaakt door een vastzittende beldrukker. Bij algemene storingen neemt u ook contact op met de huismeester.

Lees meer over de intercominstallatieGebruikershandleiding intercominstallatie.

 

Reparaties aan het bedieningstoestel in het appartement zijn voor rekening van de eigenaar 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is volgens het Huishoudelijk reglement VvE Joris Ivensplein 10 april 2019 niet toegestaan. Helaas is gebleken dat loslopende katten in de tuinen veel overlast veroorzaken. Met name in de nacht zijn de dieren nog al eens luidruchtig en verstoren zij de nachtrust van omwonenden. Ook komt het voor dat katten bij andere bewoners binnen sluipen, in situaties waarin dat niet gewenst is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In het huishoudelijk reglement is bepaald dat in de gemeenschappelijke ruimten niet mag worden gespeeld. De reden voor deze “strenge” regel is dat de gemeenschappelijke ruimten van ons wooncomplex niet zijn ingericht om te spelen. Gebeurt dat wel, dan ontstaat al gauw overlast voor andere bewoners of schade aan gemeenschappelijke eigendommen.

In de praktijk is het van belang met dit artikel uit het huishoudelijk reglement wijs om te gaan. Hoe wordt voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt en kunnen bewoners en hun kinderen genieten van het mooie wooncomplex?

Spelen op de gangen is beslist niet toegestaan. Deze ruimten zijn daar niet voor bedoeld. In de gemeenschappelijke tuinen mogen kinderen alleen onder toezicht van een volwassene verblijven. Het veroorzaken van geluidsoverlast, zoals schreeuwen en gillen is onder alle omstandigheden niet toegestaan. Van de volwassene wordt verwacht dat hij de kinderen aanspreekt op ongewenst gedrag. De volwassene moet er op toezien dat kinderen niet op de balustrade klimmen, want dan ontstaan gevaarlijke situaties!

De gemeenschappelijke tuinen zijn niet bedoeld als speelplaats. De borders met planten geven aan ons complex een mooie uitstraling, waardoor het wonen aantrekkelijk is. Dus alleen op de paden lopen en balspelen zijn niet toegestaan. Op het Joris Ivensplein, direct grenzend aan ons wooncomplex zijn goede publieke speelvoorzieningen ingericht die veilig zijn voor kinderen.

In het huishoudelijk reglement kunt u meer lezen over wel wel en niet is toegestaan in ons wooncomplex.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Waterschade wordt voorkomen door de kitnaden tijdig te vervangen. Schakel voor een duurzame vervanging van de kitnaden altijd een professioneel kitbedrijf in. Er zijn verschillende goede bedrijven. De VVE maakt voor de algemene ruimtes gebruik van het bedrijf AKAR.

Waterschade door lekkende kitnaden betreft altijd schade door achterstallig onderhoud en wordt niet vergoed door de opstalverzekeraar. Alle herstelkosten komen voor rekening van de bewoner. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eén keer per jaar in april/mei. Op de agenda staat altijd:

 1. de financiële exploitatie van het vorige jaar
 2. de begroting van het nieuwe jaar
 3. verslag van het bestuur over gedane zaken
 4. voorstellen voor het doen van onderhoud
 5. eventuele ideeën om het woon- en leefklimaat te verbeteren

Voor de vergadering worden de eigenaren uitgenodigd. Dit zijn Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (kan vertegenwoordigd worden door MVGM Woningmanagement) en de eigenaar-bewoners. De agenda wordt opgesteld door het bestuur en verzonden door VvE-Beheer. VvE-Beheer levert ook de financiële gegevens van de exploitatie en voor de begroting.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 1.  Acute lekkage als gevolg van breuk in een waterleiding

Wanneer in uw appartement sprake is van acute lekkage, dan is het belangrijk dat u direct maatregelen neemt om (water)schade te beperken of te voorkomen. Sluit direct de hoofdkraan af in de meterkast van het appartement waar de lekkage zich bevindt. Wanneer het een lekkage in de woning van de buren betreft en de buren zijn niet aanwezig, dan kunt u de brandweer inschakelen.

Als eigenaar kunt u de lekkage melden bij VVE-Beheer Rijswijk. Buiten de kantoortijden kunt u een voicemail bericht inspreken met de mededeling dat sprake is van acute lekkage (en eventuele waterschade). U wordt spoedig teruggebeld. VVE-Beheer zal u verder begeleiden. Klik hier voor de contactgegevens.

Als huurder kunt u de schade melden bij MVGM. MVGM zal u verder begeleiden. Klik hier voor de contactgegevens.

2.   Lekkage bij ramen door slijtage van rubbers

Neem contact op met de huismeester. De huismeester heeft van de meeste ramen rubbers op voorraad. Deze worden zonder kosten verstrekt. Het aanbrengen van nieuwe rubbers valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of huurder.

3.   Lekkage in plafond of muur vanuit een bovenliggend (of aangrenzend) appartement

De oorzaak van deze lekkage wordt vaak veroorzaakt door kierende kitnaden van douches, baden of door lekkende afvoeren van keukens. De schade en de oplossing moet tussen betreffende eigenaren worden geregeld. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering, zie Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen? 

4.   Lekkage door probleem aan het gebouw

Bijvoorbeeld door problemen aan het dak of de gevel. Of een breuk in de (gemeenschappelijke) standleiding van rioleringen. Hiervoor is de VvE verantwoordelijk en kunt u contact opnemen met de huismeester. De huismeester beoordeelt in eerste instantie de aard en de oorzaak. De huismeester maakt zo nodig foto’s voorafgaande aan het herstel. Vervolgens geeft het bestuur van de VvE een opdracht aan een aannemer voor herstelwerkzaamheden.

Lekkage (en waterschade) door achterstallig onderhoud wordt niet vergoed door de opstalverzekeraar. Alle herstelkosten komen voor rekening van de bewoner.

Zie ook de veelgestelde vraag “Waterschade. Hoe kan ik dat voorkomen?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

U belt met OTIS: 0800 – 0224752.

Er zijn in het wooncomplex 6 liften. Geef het liftnummer door aan de telefonist.

 • hal 2,    Joris Ivensplein 10 – 48: 61N F 2978
 • hal 3,    IJburglaan 571 – 603:  61N F 2779
 • hal 4,    IJburglaan 613 – 649: 61N F 2980
 • hal 5,    IJburglaan 665 – 713: 61N F 2981
 • hal 6,    Joris Ivensplein 68 – 106: 61N F 2982
 • hal 7,    Daguerrestraat 3 – 49: 61N F 2983

De responstijd bij opsluitingen in de lift is 60 minuten en bij storingen 180 minuten.

Elke lift heeft een spreekluisterverbinding. Gebruikers van de liften die onverhoopt vast komen te zitten, kunnen in de lift direct contact maken het servicebedrijf, zodat een monteur snel ter plaatse kan zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het stadsdeel Oost heeft een vergunning afgegeven voor de organisatie van een food en nonfood markt op het Joris Ivensplein aan TheRockGroup. Een aantal van onze appartementen ligt aan dit plein.

Informatie van de organisatie:

 • De markt is elke zaterdag voor publiek geopend tussen 10.00 – 17.00 uur.
 • De opbouw start om 7.00 uur.
 • Na afloop wordt het plein met een veegwagen van stadsdeel Oost schoongemaakt.
 • De marktmeester is tijdens de markdagen te bereiken via 06-26874146.
 • In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid kan worden gebeld met het algemene nummer van de politie 0900-8844.
 • In overige gevallen van ernstige overlast kan worden gebeld met het stadsdeel Oost op 020-2534461.
 • Voor vragen of suggesties is de organiserende partij bereikbaar via ijmarkt@therockgroup.biz of via 06-50610173.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent een nieuwe bewoner. Als u een huurder bent, zorgt MVGM Woningmanagement dat uw naam in het belplateau van de entreehal wordt aangebracht. Bent u een nieuwe eigenaar? Vul het Naamplaatjesformulier voor VVE-Beheer Rijswijk in en stuur per post of per email naar VvE-Beheer te Rijswijk. Zij bestellen een bordje dat vervolgens wordt opgehangen door de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (namens hen MVGM Woningmanagement) heeft voor haar huurders een servicecontract afgesloten voor de warmteset van NUON. Bij storingen aan de NUON-installatie kunnen huurders altijd het SMP (Storing Meld Post) van NUON bellen. Het telefoonnummer is 0800-0513. Eigenaar bewoners dienen zelf zorg te dragen voor de service aan de NUON-installatie.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het MJOP is het Meerjaren Onderhouds Plan.

De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van een VvE is het (laten) onderhouden van de gemeenschappelijkde gedeelten in het appartementencomplex. Het onderhoud kan worden onderverdeeld in jaarlijkse uitgaven (bijvoorbeeld schoonmaak, energiekosten en acute reparaties) en uitgaven voor onderhoud op de langere termijn (bijvoorbeeld schilderwerk van gevels, groot onderhoud aan liften of daken, vervanging installaties). Elke VvE is sinds 2008 volgens het burgerlijk recht verplicht om onderhoud te plegen op de lange termijn en daarvoor plannen te ontwikkelen en gelden te reserveren. De plannen zijn ondergebracht in het MJOP. De VvE reserveert gelden voor het uivoeren van het MJOP.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Klik voor meldpunten onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke delen van het complex. Werkzaamheden aan het appartement zijn voor rekening van de eigenaar. Huurders kunnen mogelijk een beroep doen op de diensten van MVGM Woningmanagement.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Incidenteel wordt de VvE benaderd over ongedierte in een woning. De VvE kan hierop niet worden aangesproken. Het is de verantwoordelijkheid van iedere bewoner hiervoor maatregelen te nemen. Ongedierte -zoals zilvervisjes en muizen- komt bijna in alle nieuwbouwcomplexen voor. De GGD in Amsterdam verstrekt adviezen hoe om te aan met ongedierte. Zie hiervoor de site van de GGD over dierplaagbeheersing.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Helaas komt het voor dat ongenode bezoekers in het pand komen. Deze veroorzaken soms troep en vandalisme. De huismeester heeft de opdracht om ongenode bezoekers aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. Het bestuur vraagt ook om de alertheid van de bewoners.

Het complex heeft door de structuur zeer veel toegangsdeuren en delen zijn onderling met elkaar verbonden. Wees waakzaam en meldt onveilige situaties direct bij de politie. Met name door alertheid, optreden en melding door alle betrokken bewoners kan de veiligheid in en rondom het complex in stand blijven.

Bij harde wind sluiten sommige deuren niet goed. Daar is weinig aan te doen. Controleer daarom altijd of een deur goed gesloten is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren die een schade willen claimen aan het appartementsrecht moeten het schadeaangifteformulier invullen. Het ingevulde formulier verzenden naar VVE-Beheer, t.a.v. mevr. Prins, afdeling verzekeringen. Dit kan per post: Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk of per mail: vve@vve-beheer.nl. Vervolgens wordt de schadeclaim in behandeling genomen. Voor de opstalverzekering geldt een eigen risico van € 250,–. Voor de glasverzekering geldt een eigen risico van € 60,–. Let wel: lees eerst de voorwaarden om te beoordelen of uw schade is gedekt. Ga voor het downloaden van de polisvoorwaarden naar de vraag “Opstalverzekering. Bij welke verzekeraar is het gebouw verzekerd?”

Zie ook de vraag: “Eigenaarsbelang”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing heeft voor het gehele woon- en winkelcentrum een gebouwenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij dezelfde maatschappij. Beide verzekeringsvormen vallen onder de “VvE Meerkeuzepolis”. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, de woningverbetering(en), het zogenaamde eigenaarsbelang, is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of  vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • U heeft een parkeerpas.
 • De parkeerpas geeft toegang met uw voertuig tot de parkeergarage en opent het hek van een privaat deel als u daar een parkeerplaats heeft.
 • Aan elke parkeerpas kunnen twee kentekens worden gekoppeld. Per parkeerpas kan slechts 1 voertuig in de parkeergarage tegelijkertijd worden geparkeerd.
 • U kunt zelf uw kentekens koppelen aan uw pas via de parkeerautomaat bij de liften van het winkelcentrum. Dat is slechts éénmalig nodig. Verandert uw kenteken? U kunt dit zelf aanpassen bij de parkeerautomaat. Het koppelen van 1 of 2 kentekens aan uw pas heeft het voordeel dat u zonder extra handelingen de slagbomen en eventueel een hek kunt passeren. Indien u geen kenteken aan uw parkeerpas heeft gekoppeld, dan is het noodzakelijk de pas aan te bieden bij de zuilen van de slagbomen en het hek van het private deel waartoe u toegang heeft.
 • Weigert de kentekenherkenning bij een van de slagbomen of een hek? U kunt altijd uw parkeerpas gebruiken om toegang te verkrijgen.
 • Alle communicatie over eventuele storingen in het systeem kunt u doorgeven via de intercom bij de slagbomen aan de meldkamer. Deze service is 7 x 24 uur in bedrijf.

Rijdt niet in- of uit als het hek in beweging is gekomen. Bij elk hek heeft Heras instructies geplaatst voor het in- en uitrijden. De VvE Parkeren aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor o.a. schade aan een voertuig (zie pagina “Reglementen“).

Parkeerpas gestolen of vermist? Meldt dit via e-mail bij abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail terug, waarna u uw nieuwe pas kunt ophalen bij de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is toegestaan een laadpaal te plaatsen op uw privé parkeerplaats mits gebruik wordt gemaakt van de serviceprovider, NL MAB BV. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website. Alle kosten voor het plaatsen en verwijderen van de laadpaal komen voor rekening van de aanvrager.

Wanneer u huurder bent dan dient u altijd toestemming te vragen aan de eigenaar van de parkeerplaats. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

Houders van een parkeerpas kunnen 24 uur per dag in- en uitrijden. Kortparkeerders die parkeren met een parkeerkaartje uit de automaat kunnen inrijden van 7.00 – 21.30 uur en 24 uur per dag uitrijden.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Syntrus Achmea (het fonds SAREF) is de eigenaar van het publieke deel van de parkeergarage en het winkelcomplex. Syntrus heeft CBRE afd. SCM Property Management te Amsterdam opgedragen om het winkelcomplex en de parkeergarage te beheren. Het praktisch beheer van de parkeergarage zoals het regelen van de toegang bij de slagbomen en de private hekken is opgedragen aan Interparking.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Handleiding Invoeren kenteken via de betaalautomaat

Om met uw kenteken de parkeervoorziening binnen te rijden dient u uw kenteken toe te voegen aan uw parkeerpas (Mifare kaart). Dit kan gedaan worden bij de betaalautomaat (bij de liften van het winkelcentrum). 

Om uw kenteken in te voeren of aan te passen kunt u uw kaart aanbieden bij de betaalautomaat. Selecteer vervolgens de knop “Mijn gegevens”, het volgende scherm verschijnt:

kentekenherkenning1

 

LET OP: er mag maximaal 1 keer per pas en/of kenteken ingereden worden, het tweede kenteken wordt geweigerd.

 

 

 

 

 

kentekenherkenning2

 

U kunt nu uw kenteken opgeven. De gegevens worden opgeslagen nadat u de knop Verder geselecteerd heeft.

LET OP: een kenteken kan aan maximaal 1 pas gekoppeld worden.

 

 

 

Om een tweede kenteken in te voeren of aan te passen drukt u op de knop kenteken 2 aanpassen en herhaalt u de stap hierboven.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bij vermissing van uw parkeerpas stuurt u een e-mail naar abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail van Interparking retour, waarin staat dat uw oude pas is geblokkeerd en een nieuwe is aangemaakt. Uw nieuwe pas kunt u hierna ophalen bij de huismeester. Interparking kan  kosten in rekening brengen voor het leveren van een nieuwe pas.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het parkeersysteem werkt met kentekenherkenning. Heeft u een parkeerplaats achter een hek? U heeft toegang tot het hek waarachter uw parkeerplaats zich bevindt. De camera´s zijn zo opgesteld dat het kenteken goed wordt gelezen als u de pijlen van de rijrichting heeft gevolgd. Zie ook: Aanrijroute en cameraopstelling voor kentekenherkenning

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Alle eigenaren betalen maandelijks servicekosten voor een parkeerplek. De servicekosten van parkeerplekken van huurders worden betaald door Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. Deze kosten zijn versleuteld in de huursom. Het voorzieningenniveau in de parkeergarage is hoog. Daarom wordt voor een parkeerplek relatief meer servicekosten geheven dan voor een stallingsplaats in woningcomplexen elders op IJburg. De VvE 46 Parkeerplaatsen en de VvE 77 Parkeerplaatsen dragen de servicekosten af aan VvE Parkeren woon- winkelcomplex IJburglaan. Hierin heeft de eigenaar van het publieke deel van de parkeergarage de meeste stemmen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, het is mogelijk om een contract af te sluiten voor het parkeren van een (extra) voertuig in het publieke deel van de parkeergarage. Informatie kan worden verkregen bij: Klantenservice Interparking, www.interparking.nl of Interparking Parkeergarage IJburg.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het verkopen van een parkeerplaats (vervreemden van een appartementsrecht) is geregeld in art. 28 van de statuten. Houdt rekening met de volgende procedure en regelvoorschriften:

 • een parkeerplaats moet eerst worden aangeboden aan de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen. Dat kan door een aangetekende brief te zenden met biedingssom aan het administratiekantoor van de hoofdsplitsing VVE-Beheer te Rijswijk. Het administratiekantoor handelt hierbij namens de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen en houdt de aanbieder op de hoogte van het verloop van de procedure.
 • VVE-Beheer bericht alle eigenaren; als binnen 10 dagen geen gebruik wordt gemaakt van het voorkeursrecht, kan de parkeerplaats worden verkocht aan één van de bewoners van IJburg.
 • de notaris die de overdracht regelt geeft aan het administratiekantoor door wie de nieuwe eigenaar is. Bij de overdracht moet de parkeerpas en de sleutel van het loophek van het particuliere deel van de parkeergarage worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • VVE-Beheer informeert de nieuwe eigenaar over de te betalen servicekosten en informeert het bestuur en de huismeester.
 • de parkeerpas moet op naam worden gesteld van de nieuwe eigenaar. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de huismeester.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Achter de hekken zijn alle parkeervakken toegewezen. Er zijn dus geen vrije parkeervakken meer. Staat er een andere auto in uw parkeervak? Laat een bericht achter op deze auto. De VvE heeft geen mogelijkheden om hierin regelend op te treden.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de meeste eigenaren en huurders beschikken over een stallingsplek achter de hekken. De parkeervakken achter de hekken zijn toegewezen. Het publieke deel van de parkeergarage is bestemd voor kortparkeerders. Eigenaren en huurders mogen deze plekken alleen kort benutten voor het in- en uitlaten van passagiers en goederen. Het publieke deel van de garage is eigendom van Syntrus Achmea en wordt beheerd door CBRE, afd. Shopping Centre Management. 19 Parkeerplaatsen in het publieke deel zijn toebedeeld aan huurders van de Alliantie (Vve Johan van der Keukenstraat). Het is mogelijk om bij CBRE, afd. Shopping Centre Management een contract af te sluiten voor het parkeren in het publieke deel.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In de parkeergarage is geen bewaking aanwezig. Het parkeren is geheel voor risico van de parkeerder. Bij schade aan of diefstal van auto, motor of scooter dient u altijd uw eigen verzekeringsmaatschappij in te schakelen. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester als u aangifte heeft gedaan. Het controleren van camerabeelden is alleen mogelijk als de periode waarin het voorval zich heeft afgespeeld recent, bekend en van beperkte duur is.

In artikel 5 van de algemene voorwaarden staat dat geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor diefstal en schade aan voertuigen. Lees meer: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Deze voorwaarden zijn op diverse plaatsen in de parkeergarage bekend gemaakt, alsmede op de website van de VvE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De tarieven voor het parkeren in het publieke deel worden bekend gemaakt door Interparking: Website Interparking parkeergarage IJburg.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. De laag tussen het plein en de garage is niet berekend op zware belasting. Om auto’s en goederenliften  te weren zijn aan beide kanten van het plein paaltjes aangebracht. Deze mogen niet worden verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het centrale plein aan de IJburglaan met de liften naar de parkeergarage behoort tot het woon- en winkelcomplex. Het behoort niet tot de openbare ruimte van de gemeente of het stadsdeel. Het plein wordt onderhouden en schoongemaakt in opdracht van de participanten in het woon- en winkelcomplex. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd door de winkeliersvereniging. De kosten van het onderhoud en de schoonmaak worden gedragen door de eigenaar van het winkelcomplex en voor een klein deel ook door de eigenaren van de appartementen. Zij betalen hieraan mee door een afdracht via de VvE Joris Ivensplein. Meer over het plein.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De slotjes van de postkasten zijn pas goed gesloten als de sleutelopening volledig in verticale stand is gedraaid. Bij het niet volledig doordraaien van de sleutel is het mogelijk dat anderen uw postkast openen. De postkast lijkt gesloten te zijn, maar het slot is nog niet vergrendeld. Het openen kan dan op een eenvoudige manier met een willekeurig puntig voorwerp.

Zie hieronder de voorbeelden van een goede en foute vergrendeling.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Tijdens de jaarwisselingen worden alle postkasten van de bewoners preventief afgesloten met een klepvasthouder. Hierdoor is het niet mogelijk dat op deze dagen poststukken worden bezorgd. De belangrijkste besteldiensten houden hier ook rekening mee. Deze maatregel is genomen door de jaarvergadering van de VvE om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De bewoners van appartementen worden via een bestuursbericht in december op de hoogte gesteld van deze sluiting. Meer informatie is te verkrijgen bij de huismeester. Hij draagt zorg voor de tijdelijke sluiting. Postkasten worden in het oude jaar van binnenuit geopend, vervolgens worden klepvasthouders aangebracht en deze worden in het nieuwe jaar weer verwijderd. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de privacy te borgen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE heeft een privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Na de oplevering van de woningen is gebleken dat bij een aantal woningen lekkage ontstond bij de ramen. Dit zijn de ramen van de firma TEHA. Binnen de garantietermijn zijn deze problemen opgelost. Huurders of eigenaren van woningen die toch nog last hebben van lekkage, kunnen zelf nieuwe rubbers plaatsen bij ramen die deze lekkage veroorzaken. Eventueel kunnen huurders MVGM vragen het probleem op te lossen. Er zijn twee soorten rubbers. Rubbers zijn zonder kosten te verkrijgen bij de huismeester. Bereken eerst het aantal strekkende meters dat nodig is.

Naamloos-1

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract gesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voorkom verstopping van de riolering. Spoel daarom geen (vloeibaar) vet of olie, etensresten, (schoonmaak)doekjes, kattenbakkorrels, maandverband etc. door het toilet.  In tegenstelling tot wat de fabrikanten menen, is het doorspoelen van vochtige doekjes niet gewenst. Door alle voorgenoemde producten kan de riolering in uw huis of de standleiding in het gebouw verstopt raken. Als de standleiding is verstopt zijn meerdere bewoners de dupe. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het openbaar riool, waardoor pompen vastlopen. Er zijn vele andere stoffen die ook niet in het toilet thuishoren, omdat deze het oppervlaktewater verontreinigen. Voor een overzicht: Wat mag wel en wat mag niet in de riolering of de website Riolering.

Waternet heeft een ezelsbrug voor wat wel het riool in mag: “De drie P’s: Poep, Plas en wc-Papier”.

Wist u dat u van gebruikt frituurvet (en bakolie) biobrandstof wordt gemaakt. U kunt het vet/olie inleveren bij een Afvalpunt van de gemeente. 

Indien onverhoopt toch een opstopping is veroorzaakt, ga naar de veelgestelde vraag: Riolering. Wat moet ik doen als er problemen zijn? 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voor alle woningen is een contract gesloten met Riool.nl voor het ontstoppen van rioleringen (in de woning en voor standleidingen van het gebouw). Werkzaamheden die moeten worden verricht vanwege oneigenlijk gebruik van de riolering door bij voorbeeld maandverband, vochtige doekjes of lozing van (vloeibare) vetten of olie en kattenbakkorrels komen voor rekening van betrokken huurder of eigenaar. Klachten moeten worden opgegeven aan VvE-Beheer te Rijswijk.

Veel kleine verstoppingen in de keuken en badkamer kunt u eenvoudig snel oplossen door het toepassen van een “plopper”. Deze is voor een paar Euro´s te krijgen bij de Blokker.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Er zijn een aantal apparaten in uw woning met een afvoer op het rioleringsstelsel. De warmtekrachtunit van NUON en de W.T.W.-installatie hebben een afvoer voor overtollig water. Het is mogelijk dat het water in de zwanenhals van de afvoerbuis is opgedroogd. Dan ontstaat een open verbinding met de afvoeren van het vuilwatersysteem. Dit veroorzaakt rioollucht. Dit euvel is makkelijk te verhelpen door water in de zwanenhals te gieten.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De jaarvergadering van de VvE heeft in april 2018 besloten per 1 januari 2019 het contract met Hertzinger voor de satellietontvangst te beëindigen. Er is voor het systeem geen/te weinig belangstelling bij de bewoners. Daarom wordt het jaarlijkse abonnement voor het onderhoud dat de VvE betaalt, opgezegd. Bewoners hebben ook altijd zelf nog een abonnement moeten afsluiten bij Hertzinger, maar kiezen voor een andere provider. Het is niet toegestaan dat huurders en eigenaren (schotel)entennes plaatsen op terrassen, tuinen, aan gevels of op of aan andere (gemeenschappelijke) delen van het wooncomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dit is niet toegestaan in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Er bestaat per 1 januari 2019 ook geen onderhoudsabonnement meer voor de gemeenschappelijke satellietontvangers die de VvE heeft laten plaatsen bij de bouw van het complex in 2005/2006. In de afgelopen jaren is gebleken dat voor het systeem geen/zeer weinig belangstelling is. De kosten voor het systeem zijn per 1 januari 2019 van de begroting van de VvE geschrapt.  

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Sleutels voor de gemeenschappelijke gedeelten zijn bij de oplevering verstrekt aan eigenaren. Dit zijn de eigenaar-bewoners of Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (MVGM Woningmanagement).  Per entreehal is er één gecertificeerde (gepatenteerde) sleutel die past op de entreehal, de fietsenstalling en de gang van de berging. De toegang tot het parkeergedeelten achter de hekken hebben ieder een eigen gecentificeerde (gepatenteerde) sleutel. Sleutels zijn niet te verkrijgen bij de sleutelhandel. Eigenaren kunnen extra sleutels van de gemeenschappelijke gedeelten bestellen bij VvE-Beheer te Rijswijk.  Hiervoor is het nodig dat u het sleutelnummer opgeeft. De kosten zijn ongeveer € 35,00 per sleutel, inclusief de aangetekende verzending; deze komen voor rekening van de eigenaar. Huurders moeten zich wenden tot MVGM Woningmanagement. Extra sleutels voor de brievenbus kan iedereen zelf bestellen bij de sleutelhandel. De VvE is niet betrokken bij de uitgifte van sleutels die toegang geven tot de appartementen en de bergingen; dat is de verantwoordelijkheid van iedere eigenaar of huurder. Zie ook het antwoord op de vraag “Inbraak. Hoe voorkom ik inbraak?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

IJburg heeft veel overlast van spinnen. Dat komt omdat het een nieuw gebied is waar het natuurlijk evenwicht in de natuur nog niet in balans is. De laatste jaren neemt de overlast wel af onder andere met de toename van het aantal vogels.

De VvE laat in het vroege voorjaar een behandeling uitvoeren tegen overlast van spinnen in gemeenschappelijke ruimten. Alle toegangshallen en gemeenschappelijke balkons die grenzen aan de verdiepingsvloeren en de tuinen worden behandeld. Bewoners kunnen zelf overwegen of zij voor de ramen en deuren van hun appartement een behandeling tegen spinnen laten uitvoeren. Bij appartementen op de begane grond en aan de tuinen is een behandeling van buitenaf mogelijk. Voor de overige appartementen zal een bedrijf van binnenuit de buitenkant aanpakken. De kosten zullen ongeveer € 50 per appartement per jaar bedragen. Klik voor een bedrijf dat zich specifiek richt op IJburg. Lees ook: GGD, Informatie over spinnen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen? Lees ook: Glasbewassing. Komt er een glazenwasser voor de buitengevel? Lees ook: Ongedierte. Hoe kan ik dierplagen voorkomen en bestrijden?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft u overlast van bewoners van een appartement? Wordt er door onbekende mensen veel in en uit gelopen? Ziet u nooit iemand? Ruikt u onraad? Vermoedt u een illegale activiteit? Laat deze signalen niet aan u voorbij gaan maar meldt deze bij uw verhuurder MVGM, de huismeester en/of de politie.

Door oplettendheid van alle bewoners zorgen we dat de leefbaarheid in ons woon- en winkelcomplex goed blijft. Leg contacten met (nieuwe) bewoners die op de zelfde verdiepingsvloer of entreehal wonen.

Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de splitsingsakte staat dat niet toe. Ook niet voor de duur die de gemeente Amsterdam heeft toegestaan aan haar inwoners. Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE beschikt over vijf gemeenschappelijke siertuinen. Twee (de grootste) zijn voor iedereen toegankelijk. De woningen die aan de tuinen zijn gelegen beschikken allen over een terras dat behoort tot een woning. De overige paden en beplanting is gemeenschappelijk. Iedereen die in het complex woont betaalt mee aan het onderhoud van de tuinen en kan daar gebruik van maken. De tuinen zijn niet geschikt om in te spelen. Zie ook de veelgestelde vraag: Kinderen. Mogen kinderen spelen op gangen en in tuinen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE heeft voor de tuinen een hovenier ingeschakeld voor onderhoud. Deze komt zes keer per jaar. Jaarlijks is er een gering budget voor herbeplanting beschikbaar. In droge perioden is de VvE afhankelijk van bewoners die bereid zijn om de tuinen te besproeien. Hiervoor is een water-sproei installatie beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij het e-mailadres: vve@ijburgblok5.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het tuinonderhoud vindt 6 keer per jaar plaats. Hiervoor is een hovenier ingeschakeld. Per jaar wordt een bedrag uitgegeven aan herbeplanting.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bewoners met een terras mogen het terras benutten voor hun tuinmeubelen, etc. Ook kunnen planten in bakken worden geplaatst. Terrassen en de tuinen zijn niet bedoeld voor opslag van goederen, zoals vuilniszakken, bierkratten of het stallen van fietsen en dergelijke. De paden en de beplanting in de borders behoren tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE. Lees ook de veelgestelde vraag: “Tuinen. Kan ik daarvan gebruik maken?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE heeft vijf tuinen met tuinverlichting. De brandduur per dag wordt geregeld met een tijdsklok. Twee keer per jaar wordt de tijdsduur aangepast aan het seizoen. Dat gebeurt wanneer de zomertijd en de wintertijd ingaan. Globaal genomen brandt de verlichting vanaf 7.00 uur in de winter tot het licht is en in beide seizoenen vanaf een half uur na zonsondergang tot 23.30 uur (in de zomer) en 22.30 uur (in de winter).

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Volgens de statuten is het toegestaan dat een eigenaar zijn appartement verhuurt als woonruimte. Hiermee wordt bedoeld een duurzaam verblijf in de woning. Daarvoor is het nodig dat de gebruiker/huurder en de eigenaar een “Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein” ondertekenen. Hierin staat dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de VvE Joris Ivensplein door de huurder of gebruiker worden nageleefd. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle verplichtingen (zoals het betalen van de servicekosten) en hij moet ook zijn nieuwe adres doorgeven aan VVE-Beheer. Deze verklaring moet worden gedateerd en ingezonden aan VvE Joris Ivensplein (7213), VVE-Beheer, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk. Gebruik altijd het formulier: Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein

Het is niet is toegestaan om een appartement te verhuren aan toeristen; dat is in strijd met de splitsingsakte. Dat geldt ook voor Short stay verhuur of een bed & breakfast. Zie voor meer informatie:

 

Huurders die een woning huren van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. via MVGM Woningmanagement mogen de woning nooit onderverhuren. Dat beleid wordt strikt toegepast.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. Slechts als MVGM Woningmanagement u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag u uw appartement onderverhuren. Deze toestemming zal niet worden gegeven. In artikel 18.1 en 18.2 van het huurcontract staat dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en personen die tot het huishouden behoren. Als u uw appartement onderverhuurt zonder deze toestemming, dan kan dat voor u zeer ernstige gevolgen hebben. Lees de Woonruimte – Algemene bepalingen huurovereenkomst – juli 2003. Het is dus ook niet toegestaan om een appartement (tijdelijk) te verhuren aan toeristen. Short stay verhuur of een bed & breakfast is niet toegestaan. Zie voor meer informatie: Short-stay verhuur van appartement verboden.

Lees ook: Mailing MVGM Woningmanagement over onderhuur, 5 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing van blok 5 (alle woningen, winkels en de pargeergarage) heeft het hele gebouw verzekerd tegen de herbouwwaarde in een opstalverzekering. Hierin is rekening gehouden met het eigenaarsbelang. Zie voor de link van de taxatie: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

De VvE Joris Ivensplein heeft een glasschadeverzekering afgesloten voor alle woningen van de VvE.

Alle betrokken VvE’en hebben een verzekering afgesloten in verband met de bestuurdersverantwoordelijkheid.

De inboedel in woningen is niet verzekerd. Elke bewoner kan het verzekeren van de inboedel zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE is de vereniging van eigenaren met een bestuur. De leden zijn de eigenaar-bewoners en Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. VVE-Beheer te Rijswijk is door het bestuur aangesteld voor de financiële administratie en inning van de servicekosten. VVE-Beheer (Rijswijk en Amsterdam) is een organisatie die de administratie voert van ongeveer 1200 verenigingen, met ongeveer 40.000 appartementen. Bij VvE-Beheer werken ongeveer 80 medewerkers.  Het bestuur van onze VvE laat de opdrachten aan bedrijven lopen via VVE-Beheer. Daarnaast heeft het bestuur VVE-Beheer ingeschakeld voor de opdrachtverlening aan bedrijven van acute storingen aan gemeenschappelijke zaken. VVE-Beheer heeft een digitaal archief dat beschikbaar is voor leden. Hier zijn alle documenten te downloaden nadat u zich heeft geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan de splitsingsakten, meerjaren-onderhoudsplan, begrotingen, expoitatierekeningen en verslagen van jaarvergaderingen. Voor meer informatie: VVE-Beheer Rijswijk, PORTAAL 2100.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het bestuur voor de drie VvE’en bestaat uit vier vrijwilligers. Het bestuur is een leuk team met mensen die zich inzetten voor het woon- en leefklimaat van blok 5. Gezien de vele taken die binnen onze VvE’en uitgevoerd worden wil het bestuur in contact komen met mede-eigenaren die belangstelling hebben om een bijdrage te leveren. Iets voor U? We vergaderen ongeveer 5 x per jaar en wij hebben tussentijds veel e-mail- en telefooncontact. Activiteiten worden tussen de bestuursleden verdeeld. Wij zijn op zoek naar enthousiaste medebewoners met bestuurlijke ervaring of ambities die ongeveer één dagdeel per week beschikbaar zijn (tijdsbesteding in overleg). Ook zijn er werkzaamheden voor commissies, zoals de technische commissie (voor bewoners met technische expertse) en de tuincommissie (voor bewoners met  kennis over planten). Wij zijn ook op zoek naar bewoners die zich veranrwoordelijk willen maken voor het besproeien vam de tuinen bij droog weer. Als u andere kwaliteiten en aspiraties heeft die kunnen bijdragen aan het woon- en leefklimaat van ons woon- en winkelcomplex, dan horen wij dat graag! Voor informatie en contact: vve@ijburgblok5.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Op deze kaart leest u de betekenis van de verschillende vermeldingen op de display van uw warmtemeter (stadswarmte).

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

De risicoadviseur van de opstalverzekering van ons gebouw adviseert ter voorkoming van waterschade:

 • afvoerslangen van was- en vaatwasmachine zodanig vastzetten dat ze niet uit de afvoerpijp kunnen schieten
 • tussen de kraan en de aanvoerslang van de was- en vaatwasmachine een waterslot monteren
 • kitranden bij douche, bad en aanrechtblad regelmatig controleren en zo nodig vervangen.

 

Elke bewoner kan deze preventiemaatregelen zelf overwegen. Zie ook de veelgestelde vraag “Kitnaden. Hoe kan ik waterschade voorkomen?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft u waterschade in uw appartement? Klik op de volgende link: Lekkage. Wat moet ik doen?.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

Syntrus Achmea Real Dutch Property Fund is in het bezit van het winkelcomplex en het publieke deel van de parkeergarage. Syntrus heeft CBRE, afd. SCM Property Management opgedragen het winkelcomplex en de parkeergarage te verhuren en te beheren.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geuroverlast naar en van een ander appartement kan ontstaan wanneer terugslagkleppen niet meer goed functioneren door slijtage. Terugslagkleppen bevinden zich in de flexibele slangen boven de WTW-unit. Een servicebedrijf (b.v. Feenstra) kan deze vervangen. Vervanging van dit onderdeel zit (meestal) niet in een servicecontract. De kosten zijn voor eigen rekening.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. heeft voor haar huurders een service-contract afgesloten voor de WTW-installatie bij Feenstra Warmte Totaal Zorg. Jaarlijks vindt onderhoud plaats aan de unit en een keer in de vier jaar worden de kanalen ook gereinigd. Filters worden ook vervangen. De service die wordt geboden kan worden nagelezen in: Werkzaamheden onderhoudscontract Feenstra voor WTW-installaties appartementen Orange Capital Partners/MVGM. Huurders dienen zelf ongeveer 1 keer in de twee maanden de filters te reinigen met de stofzuiger. Eigenaar-bewoners dienen zelf voor het totaal-onderhoud zorg te dragen. Zij worden dringend aangeraden periodiek onderhoud te laten doen. Er zijn verschillende bedrijven die service bieden. Zie de mogelijkheden bij Feenstra Warmte Totaal Zorg.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het aanbrengen van zonwering aan de buitenkant van de gevel is toegestaan, mits materialen worden toegepast die door de VvE zijn toegestaan. Voor een gedeelte van het complex (de zg. TEHA, schuiframen) is een materiaalkeuze bepaald. Dat kan worden nagelezen in Afspraken buitenzonwering VvE Joris Ivensplein. Voor andere gevels kunt u contact opnemen met het bestuur van de VvE door te mailen naar: vve@ijburgblok5.nl. Het aanbrengen van buitenzonwering komt voor rekening van de huurder of eigenaar.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: