Download  de gebruiksaanwijzing van de Kidde rookmelder voor het vervangen van een batterij: handleiding Kidde rookmelders-223_9

In alle woningen zijn rookmelders gemonteerd (type Kidde wireless). Indien onderstaande aandachtspunten zorgvuldig worden nagevolgd, dragen deze bij aan een veilig gevoel in uw huis.

Als de batterij bijna leeg is, geeft de detector een keer per minuut korte geluidssignalen gedurende ten minste 30 dagen. Verwissel de batterij als u dit signaal hoort. De rookmelder werkt nog goed gedurende deze periode.
Informatie van de fabrikant

Er moet altijd een batterij in de rookmelder aangebracht zijn. Wanneer dit niet gebeurt, zal de rookmelder niet optimaal kunnen werken.

Controle/onderhoud op de werking van de rookmelder

Voor een gegarandeerde werking dient u wekelijks een controle uit te voeren. Dit kunt u doen door kortstondig (ca. 20 seconden) het testknopje in te drukken. U hoort dan een geluidssignaal. Dit is ook aan te raden, wanneer u langdurig weggeweest bent en bij het vervangen van de batterij. De rookmelder is voorzien van een controlelampje dat continu blijft branden of minstens een keer per minuut knippert. Dit geeft aan dat de rookmelder is aangesloten. De rookmelder is voorzien van een ionisatie of foto-elektronische sensor. In beide gevallen dient u minstens één keer per jaar met een stofzuiger de rookmelder schoon te zuigen.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images: