In de stedenbouwkundige uitwerking van blok 5 is het gebouw ontworpen door drie architectenbureaus
Drie architectenbureaus hebben blok 5 in IJburg ontworpen: Architectenbureau Ellerman, Lucas, van Vugt, Koers Zeinstra van Gelderen Architecten en Arons en Gelauff Architecten. Uitgangspunt is hierbij geweest dat de verzameling van gebouwen tezamen de blok- compositie, het ensemble van het blok bepalen. De massa opbouw van blok 5 is op deze wijze simultaan bepaald door de drie architectenbureaus. Diversiteit en articulatie van het gebouw hebben op deze wijze geleid tot de gewenste variatie in bouwhoogten zoals gevraagd in het stedenbouwkundig plan.

In de architectonische uitwerking is het blok nader onderverdeeld tussen drie architectenbureaus. Iedere architect heeft zijn eigen “stroken” ontworpen in het blok over de totale diepte en hoogte in het blok.
Doordat de totale blokdiepte door iedere architect ontworpen is, is de articulatie van de gevel aan de IJburglaan en aan het plein, afwijkend van die van de gevels van het Vizier, de Dwarsstraat en de doorgang door het blok. Hier zal de totale blokdiepte meer spreken. De behandeling van de winkelgevels en de gevels van de bedrijfsruimten zijn verschillend. De gevels van de bedrijfsruimten aan het plein vormen een integraal beeld met de woninggevels en staan daadwerkelijk op de grond. De vrij indeelbare winkelgevels zijn zelfstandiger van karakter en zijn afwijkend in breedtemaat en schaal ten opzichte van de bovenliggende woningen. In de uitwerking is het ontwerp van de “stroken” door de drie bureaus in detail doorgezet tot de onderlinge aansluiting van de gevels.

Om eenheid in de verscheidenheid aan te brengen is voor het totale blok aan één materiaal gedacht, te weten baksteen in drie verschillende formaten. Ter plaatse van de binnenhoven is het metselwerk gecementeerd zodat een contrast ontstaat tussen de buitengevel en de hofzijden.

Het ontwerp bestaat uit een blok van 170 m. lang en 60 m. diep van drie tot zes bouwlagen hoog op een winkellaag. Onder het gebouw bevindt zich de parkeerkelder. De winkels zijn gelegen op maaiveldniveau met bedrijfsruimten in 2 lagen aan de pleinzijde. Het blok is in het midden opgesplitst waardoor zowel aan de IJburglaan als aan de pleinzijde twee pleintjes worden geformeerd. Het blok heeft een continu gevelvlak tot op het maaiveld aan het plein, de Dwarsstraat en het Vizier. Aan de IJburglaan is de gevel mede door de arcade nader gedifferentieerd. Het blok heeft hier een “onderbouw” van winkels met een zelfstandige indeling. Het woonprogramma van blok 5 is hoofdzakelijk opgebouwd uit appartementen in een grote diversiteit. Naast de appartementen zijn er bedrijfswoningen (ééngezinswoningen) met op de begane grond bedrijfsruimte en atelierwoningen met het atelier op de begane grond. De appartementen zijn ontsloten middels portieken, welke doorlopen tot in de parkeergarage. 

De woonblokken zijn gegroepeerd rond gemeenschappelijke daktuinen / hoven. Via deze hoven zijn er vanuit de woningen zichtlijnen naar de IJburglaan, het Marktplein en het Vizier en er is op deze wijze vanuit iedere woning een relatie met de openbare ruimten van de straten.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: