Samenstelling en bestuur VvE Woon-winkelcomplex IJburglaan te Amsterdam (de hoofdsplitsing)

In deze VvE zijn alle appartementsrechten van blok 5 op IJburg ondergebracht. De VvE heeft een aantal ondersplitsingen; de besturen/bestuurders van deze ondersplitsingen zijn de leden van deze vereniging en vormen het bestuur. In het Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam worden de ondersplitsingen schematisch weergegeven. De belangrijkste taak van de hoofdsplitsing is het sluiten van een contract inzake de opstalverzekering voor het gehele complex van blok 5. Daarnaast wordt in de hoofdsplitsing het beleid bepaald voor het gebruik van het plein. Alle onderhoudstaken voor het complex (appartementen en parkeergarage) zijn toebedeeld aan de ondersplitsingen. VVE-beheer te Rijswijk treedt op als bestuurder. De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 50332872.

Administratief en technisch beheer VvE Woon-winkelcomplex IJburglaan te Amsterdam

Het administratief en financieel beheer (inning van de servicekosten en incassobeleid) wordt uitgevoerd door VvE-Beheer te Rijswijk. Bij VvE-Beheer te Rijswijk is de VvE bekend onder de naam: VvE 7212.

Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam

Splitsingsakte Woon- en Winkelcomplex IJburglaan Amsterdam (Hoofdsplitsing)

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: