Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in ons mooie complex.

Onderaan deze pagina staan antwoorden op de meest gestelde vragen die nieuwe bewoners aan ons stellen.

Foto Rudi Nunes 17 oktober 2014 klein

Maak kennis met de huismeester Rudi Nunes. Zijn kantoor is naast de slagbomen in de parkeergarage. De huismeester beheert de registratie van de parkeerpassen voor toegang van uw auto tot de parkeergarage.


Wilt u zich registreren? U ontvangt dan berichten per e-mail over de actualiteit in het wooncomplex.

Heeft u een specifieke vraag? Gebruik dan het contactformulier.

Wij wensen u veel woongenot! Het bestuur van de VvE Joris Ivensplein.

Zet uw huisvuil of ander afval niet op de gang, ook niet tijdelijk. Huisvuil, glas en papier kunt u deponeren in de containers aan de Daguerrestraat en de IJburglaan. De grofvuilinzameling van het stadsdeel Oost is op dinsdag vanaf 7.30 uur. U kunt maandag vanaf 21.00 uur grofvuil bij de containers plaatsen. Frituurvet en bakolie mogen onder geen beding in de riolering terecht komen; u kunt dit afleveren bij het Afvalpunt aan de Cruquiusweg 90 of Rozenburglaan 1. Klik voor meer informatie over afvalinzameling in Oost. Nog meer over huisvuil in ons appartementencomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Afzuig- en wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken)ventilatoren en wasdrogers, mogen niet worden aangesloten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. Deze apparatuur veroorzaakt overlast in andere woningen. In het Huishoudelijk Reglement is hierover meer te lezen op pagina “Reglementen”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In principe kunt u niet in de vloer boren. In alle woningen in het complex en dus ook in de uwe is vloerverwarming aangebracht. Boren in de vloer, wanden en plafonds dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Bij schade is de veroorzaker verantwoordelijk voor alle schade en vervolgschade, ook die aan omwonenden berokkend wordt. Zie ook het Huishoudelijk Reglement van de VvE Joris Ivensplein.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, het eigenaarsbelang is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het gebouw heeft zes entreehallen. Vijf entreehallen beschikken over een fietsenstalling voor algemeen gebruik door bewoners. De ruimte in de stallingen is beperkt. Plaats daarom alleen fietsen die u regelmatig gebruikt. Fietsen die niet meer gangbaar zijn en in een verwaarloosde toestand verkeren worden uit de stallingen verwijderd. Bewoners aan de Daguerrestraat 3 – 49 beschikken niet over een stalling. Zij kunnen een verzoek indienen voor het gebruik van stalling die hoort bij een andere entreehal bij vve@ijburgblok5.nl. Als zij van een stalling gebruik gaan maken, moet een “Sleutelcontract” worden afgesloten en een borgsom worden betaald voor de sleutel van € 40,– per sleutel. Dit bedrag hangt samen met de kosten van een gepatenteerde sleutel. Voor het “Sleutelcontract” klik: Sleutelcontract fietsenberging. Fietskarren en zogenaamde kidcars mogen niet in de fietsenstalling worden geplaatst, daar is de ruimte niet geschikt voor. Fietsen en fietskarren mogen niet geplaatst worden in de parkeergarage of in een andere gemeenschappelijke ruimte. Het stallen van fietsen in fietsenstallingen is voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. De VvE beschikt over vijf fietsenstallingen voor gemeenschappelijk gebruik. De ruimten zijn beperkt en worden veel gebruikt. De ruimten zijn niet groot genoeg voor fietskarren en zogenaamde kidcars of Babboe bakfietsen. Deze fietskarren mogen ook niet in andere gemeenschappelijke ruimten of de parkeergarage worden geplaatst.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, autopeds, kinderwagens, speelgoed of soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken, vuilnisbakken, wasgoed e.d. in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen en/of te houden. Ideeën over verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten zijn welkom op het e-mailadres: vve@ijburgblok5.nl. E.e.a. is na te lezen in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De huismeester is bereikbaar per telefoon: 06-53519270 of 020 4161472. Hij heeft een kantoor bij de slagbomen van de parkeergarage. Daar bevindt zich ook een brievenbus van de huismeester. De huismeester heeft diverse werkzaamheden en is slechts beperkt op de werkplek aanwezig. Voor de taken van de huismeester: zie pagina “Huismeester“.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent huurder. U huurt uw appartement via MVGM Woningmanagement van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. die de eigenaar is van uw woning.

Orange Capital Partners en eigenaar-bewoners zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaars (VvE) Joris Ivensplein, VvE 46 Parkeerplaatsen en VvE 77 Parkeerplaatsen. In deze verenigingen worden afspraken gemaakt over het beheer en bestuur van de gemeenschappelijke delen zoals de liften, de entrees, de tuinen en de trapportalen.

Alle afspraken die zijn en worden gemaakt over het gebruik van de appartementen en gemeenschappelijke delen gelden ook voor de huurders.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, uw inboedel is niet verzekerd via de VvE. De hoofdsplitsing (alle woningen, winkels en parkeergarage) heeft de opstal verzekerd via een opstalverzekering, inclusief het eigenaarsbelang.

Hierin is de inboedel niet opgenomen. Elke bewoner kan het afsluiten van een inboedelverzekering zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In het huishoudelijk reglement is bepaald dat in de gemeenschappelijke ruimten niet mag worden gespeeld. De reden voor deze “strenge” regel is dat de gemeenschappelijke ruimten van ons wooncomplex niet zijn ingericht om te spelen. Gebeurt dat wel, dan ontstaat al gauw overlast voor andere bewoners of schade aan gemeenschappelijke eigendommen.

In de praktijk is het van belang met dit artikel uit het huishoudelijk reglement wijs om te gaan. Hoe wordt voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt en kunnen bewoners en hun kinderen genieten van het mooie wooncomplex?

Spelen op de gangen is beslist niet toegestaan. Deze ruimten zijn daar niet voor bedoeld. In de gemeenschappelijke tuinen mogen kinderen alleen onder toezicht van een volwassene verblijven. Het veroorzaken van geluidsoverlast, zoals schreeuwen en gillen is onder alle omstandigheden niet toegestaan. Van de volwassene wordt verwacht dat hij de kinderen aanspreekt op ongewenst gedrag. De volwassene moet er op toezien dat kinderen niet op de balustrade klimmen, want dan ontstaan gevaarlijke situaties!

De gemeenschappelijke tuinen zijn niet bedoeld als speelplaats. De borders met planten geven aan ons complex een mooie uitstraling, waardoor het wonen aantrekkelijk is. Dus alleen op de paden lopen en balspelen zijn niet toegestaan. Op het Joris Ivensplein, direct grenzend aan ons wooncomplex zijn goede publieke speelvoorzieningen ingericht die veilig zijn voor kinderen.

In het huishoudelijk reglement kunt u meer lezen over wel wel en niet is toegestaan in ons wooncomplex.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent een nieuwe bewoner. Als u een huurder bent, zorgt MVGM Woningmanagement dat uw naam in het belplateau van de entreehal wordt aangebracht. Bent u een nieuwe eigenaar? Vul het Naamplaatjesformulier voor VVE-Beheer Rijswijk in en stuur per post of per email naar VvE-Beheer te Rijswijk. Zij bestellen een bordje dat vervolgens wordt opgehangen door de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing heeft voor het gehele woon- en winkelcentrum een gebouwenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij dezelfde maatschappij. Beide verzekeringsvormen vallen onder de “VvE Meerkeuzepolis”. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • U heeft een parkeerpas.
 • De parkeerpas geeft toegang met uw voertuig tot de parkeergarage en opent het hek van een privaat deel als u daar een parkeerplaats heeft.
 • Aan elke parkeerpas kunnen twee kentekens worden gekoppeld. Per parkeerpas kan slechts 1 voertuig in de parkeergarage tegelijkertijd worden geparkeerd.
 • U kunt zelf uw kentekens koppelen aan uw pas via de parkeerautomaat bij de liften van het winkelcentrum. Dat is slechts éénmalig nodig. Verandert uw kenteken? U kunt dit zelf aanpassen bij de parkeerautomaat. Het koppelen van 1 of 2 kentekens aan uw pas heeft het voordeel dat u zonder extra handelingen de slagbomen en eventueel een hek kunt passeren. Indien u geen kenteken aan uw parkeerpas heeft gekoppeld, dan is het noodzakelijk de pas aan te bieden bij de zuilen van de slagbomen en het hek van het private deel waartoe u toegang heeft.
 • Weigert de kentekenherkenning bij een van de slagbomen of een hek? U kunt altijd uw parkeerpas gebruiken om toegang te verkrijgen.
 • Alle communicatie over eventuele storingen in het systeem kunt u doorgeven via de intercom bij de slagbomen aan de meldkamer. Deze service is 7 x 24 uur in bedrijf.

Rijdt niet in- of uit als het hek in beweging is gekomen. Bij elk hek heeft Heras instructies geplaatst voor het in- en uitrijden. De VvE Parkeren aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor o.a. schade aan een voertuig (zie pagina “Reglementen“).

Parkeerpas gestolen of vermist? Meldt dit via e-mail bij abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail terug, waarna u uw nieuwe pas kunt ophalen bij de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het verkopen van een parkeerplaats (vervreemden van een appartementsrecht) is geregeld in art. 28 van de statuten. Houdt rekening met de volgende procedure en regelvoorschriften:

 • een parkeerplaats moet eerst worden aangeboden aan de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen. Dat kan door een aangetekende brief te zenden met biedingssom aan het administratiekantoor van de hoofdsplitsing VVE-Beheer te Rijswijk. Het administratiekantoor handelt hierbij namens de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen en houdt de aanbieder op de hoogte van het verloop van de procedure.
 • VVE-Beheer bericht alle eigenaren; als binnen 10 dagen geen gebruik wordt gemaakt van het voorkeursrecht, kan de parkeerplaats worden verkocht aan één van de bewoners van IJburg.
 • de notaris die de overdracht regelt geeft aan het administratiekantoor door wie de nieuwe eigenaar is. Bij de overdracht moet de parkeerpas en de sleutel van het loophek van het particuliere deel van de parkeergarage worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • VVE-Beheer informeert de nieuwe eigenaar over de te betalen servicekosten en informeert het bestuur en de huismeester.
 • de parkeerpas moet op naam worden gesteld van de nieuwe eigenaar. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de huismeester.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de meeste eigenaren en huurders beschikken over een stallingsplek achter de hekken. De parkeervakken achter de hekken zijn toegewezen. Het publieke deel van de parkeergarage is bestemd voor kortparkeerders. Eigenaren en huurders mogen deze plekken alleen kort benutten voor het in- en uitlaten van passagiers en goederen. Het publieke deel van de garage is eigendom van Syntrus Achmea en wordt beheerd door CBRE, afd. Shopping Centre Management. 19 Parkeerplaatsen in het publieke deel zijn toebedeeld aan huurders van de Alliantie (Vve Johan van der Keukenstraat). Het is mogelijk om bij CBRE, afd. Shopping Centre Management een contract af te sluiten voor het parkeren in het publieke deel.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De slotjes van de postkasten zijn pas goed gesloten als de sleutelopening volledig in verticale stand is gedraaid. Bij het niet volledig doordraaien van de sleutel is het mogelijk dat anderen uw postkast openen. De postkast lijkt gesloten te zijn, maar het slot is nog niet vergrendeld. Het openen kan dan op een eenvoudige manier met een willekeurig puntig voorwerp.

Zie hieronder de voorbeelden van een goede en foute vergrendeling.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Tijdens de jaarwisselingen worden alle postkasten van de bewoners preventief afgesloten met een klepvasthouder. Hierdoor is het niet mogelijk dat op deze dagen poststukken worden bezorgd. De belangrijkste besteldiensten houden hier ook rekening mee. Deze maatregel is genomen door de jaarvergadering van de VvE om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De bewoners van appartementen worden via een bestuursbericht in december op de hoogte gesteld van deze sluiting. Meer informatie is te verkrijgen bij de huismeester. Hij draagt zorg voor de tijdelijke sluiting. Postkasten worden in het oude jaar van binnenuit geopend, vervolgens worden klepvasthouders aangebracht en deze worden in het nieuwe jaar weer verwijderd. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de privacy te borgen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voorkom verstopping van de riolering. Spoel daarom geen (vloeibaar) vet of olie, etensresten, (schoonmaak)doekjes, kattenbakkorrels, maandverband etc. door het toilet.  In tegenstelling tot wat de fabrikanten menen, is het doorspoelen van vochtige doekjes niet gewenst. Door alle voorgenoemde producten kan de riolering in uw huis of de standleiding in het gebouw verstopt raken. Als de standleiding is verstopt zijn meerdere bewoners de dupe. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het openbaar riool, waardoor pompen vastlopen. Er zijn vele andere stoffen die ook niet in het toilet thuishoren, omdat deze het oppervlaktewater verontreinigen. Voor een overzicht: Wat mag wel en wat mag niet in de riolering of de website Riolering.

Waternet heeft een ezelsbrug voor wat wel het riool in mag: “De drie P’s: Poep, Plas en wc-Papier”.

Wist u dat u van gebruikt frituurvet (en bakolie) biobrandstof wordt gemaakt. U kunt het vet/olie inleveren bij een Afvalpunt van de gemeente. 

Indien onverhoopt toch een opstopping is veroorzaakt, ga naar de veelgestelde vraag: Riolering. Wat moet ik doen als er problemen zijn? 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De jaarvergadering van de VvE heeft in april 2018 besloten per 1 januari 2019 het contract met Hertzinger voor de satellietontvangst te beëindigen. Er is voor het systeem geen/te weinig belangstelling bij de bewoners. Daarom wordt het jaarlijkse abonnement voor het onderhoud dat de VvE betaalt, opgezegd. Bewoners hebben ook altijd zelf nog een abonnement moeten afsluiten bij Hertzinger, maar kiezen voor een andere provider. Het is niet toegestaan dat huurders en eigenaren (schotel)entennes plaatsen op terrassen, tuinen, aan gevels of op of aan andere (gemeenschappelijke) delen van het wooncomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dit is niet toegestaan in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Er bestaat per 1 januari 2019 ook geen onderhoudsabonnement meer voor de gemeenschappelijke satellietontvangers die de VvE heeft laten plaatsen bij de bouw van het complex in 2005/2006. In de afgelopen jaren is gebleken dat voor het systeem geen/zeer weinig belangstelling is. De kosten voor het systeem zijn per 1 januari 2019 van de begroting van de VvE geschrapt.  

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Sleutels voor de gemeenschappelijke gedeelten zijn bij de oplevering verstrekt aan eigenaren. Dit zijn de eigenaar-bewoners of Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (MVGM Woningmanagement).  Per entreehal is er één gecertificeerde (gepatenteerde) sleutel die past op de entreehal, de fietsenstalling en de gang van de berging. De toegang tot het parkeergedeelten achter de hekken hebben ieder een eigen gecentificeerde (gepatenteerde) sleutel. Sleutels zijn niet te verkrijgen bij de sleutelhandel. Eigenaren kunnen extra sleutels van de gemeenschappelijke gedeelten bestellen bij VvE-Beheer te Rijswijk.  Hiervoor is het nodig dat u het sleutelnummer opgeeft. De kosten zijn ongeveer € 35,00 per sleutel, inclusief de aangetekende verzending; deze komen voor rekening van de eigenaar. Huurders moeten zich wenden tot MVGM Woningmanagement. Extra sleutels voor de brievenbus kan iedereen zelf bestellen bij de sleutelhandel. De VvE is niet betrokken bij de uitgifte van sleutels die toegang geven tot de appartementen en de bergingen; dat is de verantwoordelijkheid van iedere eigenaar of huurder. Zie ook het antwoord op de vraag “Inbraak. Hoe voorkom ik inbraak?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de splitsingsakte staat dat niet toe. Ook niet voor de duur die de gemeente Amsterdam heeft toegestaan aan haar inwoners. Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE beschikt over vijf gemeenschappelijke siertuinen. Twee (de grootste) zijn voor iedereen toegankelijk. De woningen die aan de tuinen zijn gelegen beschikken allen over een terras dat behoort tot een woning. De overige paden en beplanting is gemeenschappelijk. Iedereen die in het complex woont betaalt mee aan het onderhoud van de tuinen en kan daar gebruik van maken. De tuinen zijn niet geschikt om in te spelen. Zie ook de veelgestelde vraag: Kinderen. Mogen kinderen spelen op gangen en in tuinen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bewoners met een terras mogen het terras benutten voor hun tuinmeubelen, etc. Ook kunnen planten in bakken worden geplaatst. Terrassen en de tuinen zijn niet bedoeld voor opslag van goederen, zoals vuilniszakken, bierkratten of het stallen van fietsen en dergelijke. De paden en de beplanting in de borders behoren tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE. Lees ook de veelgestelde vraag: “Tuinen. Kan ik daarvan gebruik maken?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. Slechts als MVGM Woningmanagement u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag u uw appartement onderverhuren. Deze toestemming zal niet worden gegeven. In artikel 18.1 en 18.2 van het huurcontract staat dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en personen die tot het huishouden behoren. Als u uw appartement onderverhuurt zonder deze toestemming, dan kan dat voor u zeer ernstige gevolgen hebben. Lees de Woonruimte – Algemene bepalingen huurovereenkomst – juli 2003. Het is dus ook niet toegestaan om een appartement (tijdelijk) te verhuren aan toeristen. Short stay verhuur of een bed & breakfast is niet toegestaan. Zie voor meer informatie: Short-stay verhuur van appartement verboden.

Lees ook: Mailing MVGM Woningmanagement over onderhuur, 5 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: