Privacyverklaring VvE Joris Ivensplein.                                                                         Versie: 11 september 2018.

Deze privacyverklaring is opgesteld door het bestuur van de VvE Joris Ivensplein (hierna genoemd VvE).De VvE (jaarvergadering) heeft VvE-Beheer (gevestigd in Rijswijk) gecontracteerd. Zij voert de administratie uit die voortkomt uit de splitsingsakte. VVE-Beheer is een zelfstandige organisatie en heeft een eigen privacyverklaring opgesteld.Die privacyverklaring is te vinden op: https://portaal.vve-beheer.nl/privacy/.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Woningeigenaren zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan de VvE. De VvE ontvangt de persoonsgegevens van woningeigenaren via VvE-Beheer. Dit is vastgelegd In artikel 24 van de splitingsakte.
 • De persoonsgegevens van huurders worden via het verhuurkantoor van de (groot)eigenaar aan de VvE verstrekt op basis van artikel 24 van de splitsingsakte. Hiervoor wordt het formulier ‘Verklaring van Verhuur’ gebruikt.
 • De gegevens die verwerkt worden zijn: naam, adres en e-mailadres.
 • Deze gegevens worden bewaard en verwerkt voor de dienstverlening aan de leden van de VvE. De VvE doet dit in overeenstemming met de akte, wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profilering of marketingcampagnes.
 • De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • De VvE gebruikt het e-mailadres om een welkomstmail aan nieuwe bewoners te sturen. Daarnaast wordt het e-mailadres in de database van de website geplaatst. Hierdoor kan de VvE berichten naar de bewoners versturen. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen plaatsing van het e-mailadres in de database. De bewoner is dan wel zelf verantwoordelijk hoe hij/zij zich laten inlichten over zaken die spelen binnen de VvE.


Website

 • De VvE beheert een website voor alle bewoners van de appartementen. Op de website staat informatie over het wooncomplex. Ook is er een uitleg te vinden over de regels die in de splitsingsacte en het huishoudelijk reglement staan.
 • De bewoner kan zichzelf registreren op de website met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dat moment beheert hij/zij zelf zijn/haar gegevens in de database van de website. De bewoner kan aan de VvE vragen om de gegevens uit de database van de website te verwijderen door een e-mail te sturen naar: vve@ijburgblok5.nl. De gegevens worden binnen 5 werkdagen, nadat het verzoek is ontvangen, verwijderd.
 • De website van de VvE is versleuteld. De gegevens worden beveiligd opgeslagen (via SSL). 
 • Via de website kunnen bewoners onderling contact maken door een bericht te plaatsen op de pagina ‘vraag en aanbod’. Dit is een afgeschermde webpagina die alleen na inloggen toegankelijk is. De naam van de bewoner die een bericht plaatst is zichtbaar. De bewoner, of de bewoner die reageert op een bericht, kan er zelf voor kiezen om (meer) persoonsgegevens te vermelden. De bewoner kan de VvE vragen om een geplaatst bericht te verwijderen. Er is ook een afgeschermde pagina waar de jaarstukken van de VvE zijn gepubliceerd.
 • De website van de VvE maakt gebruik van zogenaamde “functionele cookies” die nodig zijn om de website te laten functioneren.
 • Om technische redenen houdt de VvE gegevens bij van het gebruik van de website, waarin het IP-adres van de bewoner kan zijn opgenomen. Deze logs dienen slechts tot het verbeteren van de website en/of het voorkomen, vaststellen of bestrijden van (programmeer)fouten of misbruik van de website. Deze logs worden gedurende maximaal een half jaar bewaard.
 • Bewoners kunnen ook zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van deze gegevens, door de eigen software altijd up-to-date te houden, een antivirusscanner en voorzichtig te zijn met surfen, e-mail en het openen van bestanden van anderen.

 

Camera’s

 • In het wooncomplex hangen camera’s bij de entrees en in de parkeergarage. Deze camera’s zijn bedoeld voor de bescherming van de veiligheid van de bewoners en voor bescherming van de eigendommen van de bewoners en van de VvE.
 • De camerabeelden worden maximaal 14 dagen opgeslagen op een server. De beelden worden bekeken als er een incident is gemeld bij de huismeester of het bestuur.
 • De beelden kunnen worden bekeken door leden van het bestuur, de huismeester, een andere persoon die daarvoor door de VvE is aangewezen en/of de politie.
 • De beelden worden afgegeven aan de politie, nadat bij de politie aangifte is gedaan en/of als de politie de VvE of de huismeester om de beelden heeft gevraagd.
 • In de parkeergarage hangen een aantal camera’s die eigendom zijn van de VvE Parkeren IJburglaan te Amsterdam. Deze beelden kunnen ook worden ingezien door de uitvoerend beheerder van de parkeergarage.


Parkeren in de parkeergarage

 • Een aantal bewoners beschikt over een parkeerplaats in de parkeergarage onder het wooncomplex. De persoonsgegevens van deze bewoners worden namens de VvE door de huismeester doorgegeven aan het bedrijf dat het beheer voert over de parkeergarage. De persoonsgegevens zijn: naam, adres parkeerplaatsnummer en het daarmee verbonden sectienummer. Deze gegevens worden door de beheerder verwerkt in een database ten behoeve van de toegangscontrole bij de slagbomen en de hekken.
 • Als een bewoner verhuist of de parkeerplaats verkoopt, dan vervalt het recht op een parkeerplaats. De gegevens worden dan uit de database van dit bedrijf verwijderd. De uitvoerend beheerder van de parkeergarage is een zelfstandig bedrijf met een eigen privacyverklaring (https://www.interparking.nl/nl-NL/Privacy/).


Inzage en wijziging van gegevens

 • Als een bewoner vragen heeft over deze privacyverklaring dan kan hij/zij een e-mail sturen naar vve@ijburgblok5.nl
 • Bewoners hebben de volgende rechten:
  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens de VvE heeft en wat de VvE daarmee doet.
  • Inzage in en overdracht van de persoonsgegevens die de VvE heeft.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van persoonsgegevens voor zover het verwerken van de gegevens geen rechtsgeldige grondslag meer heeft.
  • Het intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Wijzigen privacyverklaring

 • De VvE mag deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacy- en cookieverklaring aangepast worden. Boven de privacyverklaring staat een datum zodat altijd zichtbaar is wat de meest recente verklaring is.


Klacht indienen

 • Als een bewoner vindt dat de VvE hem/haar niet op de juiste manier helpt, dan kan hij/zij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat hoe een klacht moet worden ingediend.


Verantwoordelijke

 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: VvE Joris Ivensplein.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: