De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten in het gebouw. Dit zijn onder andere: de entreehallen, de verdiepingsgangen, de fietsenstallingen, de liften, de daken en de gevels. 

De kosten voor het onderhoud worden betaald uit de servicekosten.
Voor het onderhoud is een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het bestuur is door de ledenvergadering gemachtigd om uitgaven te doen voor klein onderhoud. Het groot onderhoud wordt besproken en gepland in de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Hieraan wordt deelgenomen door de eigenaar-bewoners en de eigenaar van de grootverhuurder Orange Capital Partners (OCP).

Nee, het is niet toegestaan om aircosystemen (buitentoestellen) in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld daken, tuinen, gangen, hallen) te plaatsen. Het is evenmin toegestaan om doorvoeren te maken in de gevels van het wooncomplex of een converter aan de gevel te hangen. Zie hiervoor de splitsingsacte en het huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren hebben bij de notaris vastgelegd dat zij een appartementsrecht hebben gekocht. Dit houdt in dat behalve het eigendom over het appartement dat privé is, een evenredig gedeelte van de gemeenschappelijke ruimten is verworven. De gemeenschappelijke ruimten worden beheerd door de VvE, waarbij verplicht alle eigenaren zijn aangesloten. Voor meer informatie: Appartementsrecht.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bergingen zijn uitsluitend bestemd als bergruimte. Het is niet toegestaan in de bergingen brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen en/of apparatuur op te slaan.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ons woon- en winkelcentrum is voor een groot deel een openbaar terrein met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Soms komen er ongenode bezoekers en jongeren die van het gebied een speelplaats of hangplek maken. In een enkel geval leidt dat tot vandalisme en vaker tot het maken van troep.

Om ongewenste effecten tegen te gaan heeft de huismeester de opdracht om bezoekers en jongeren aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor het parkeren. De ruimte achter de hekken in de parkeergarage is alleen toegangkelijk voor “bevoegden”. Dat zijn de bewoners en hun gasten. Alle loopdeuren van het particuliere deel in de parkeergarage zijn voorzien van een sticker: “verboden voor onbevoegden, art. 461 WvS”.

Het leefklimaat kan alleen worden verbeterd als ook anderen dan de huismeester letten op wanordelijkheden in en rondom het gebouw en hierop actie ondernemen. Zo nodig kan de politie worden gebeld.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is verboden vanaf de balcons of terrassen dieren te voederen of etensresten en ander afval buiten te zetten of te gooien. De kans bestaat dat door het voeren van vogels, ongedierte wordt aangetrokken. Ook kan overlast ontstaan door de uitwerpselen van vogels of andere dieren en extra onderhoud aan het dak nodig zijn. Zie het Huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, het eigenaarsbelang is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, autopeds, kinderwagens, speelgoed of soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken, vuilnisbakken, wasgoed e.d. in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen en/of te houden. Ideeën over verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten zijn welkom op het e-mailadres: vve@ijburgblok5.nl. E.e.a. is na te lezen in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract afgesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan huisvuil, GFT-afval en grof vuil -zelfs niet tijdelijk- op portalen, in de toegangshal of elders in de gemeenschappelijke gedeelten en parkeergarage te deponeren. Dat is geregeld in art. 4.6.a van het huishoudelijk reglement van de VVE. Spreek elkaar aan op deze regel. Ook de huismeester zal bewoners hierop attenderen. Indien herhaaldelijk blijkt dat een bewoner niet wil meewerken, dan wordt deze aangesproken door het bestuur of een medewerker van MVGM Woningmanagement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • Controleer of op het bedieningsapparaat in uw appartement het rode lampje van de aan-uit led brandt. Geen rood lampje betekent dat het apparaat is uitgeschakeld in uw appartement.
 • Controleer of een beldrukker van het bedieningspaneel bij de ingang van de centrale entree vast is gaan zitten. Eén vaste beldrukker heeft al tot gevolg dat het systeem voor alle bewoners niet meer werkt.
 • Neem contact op met de huismeester van de VvE als het probleem niet is opgelost of werd veroorzaakt door een vastzittende beldrukker. Bij algemene storingen neemt u ook contact op met de huismeester.

Lees meer over de intercominstallatieGebruikershandleiding intercominstallatie.

 

Reparaties aan het bedieningstoestel in het appartement zijn voor rekening van de eigenaar 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U belt met OTIS: 0800 – 0224752.

Er zijn in het wooncomplex 6 liften. Geef het liftnummer door aan de telefonist.

 • hal 2,    Joris Ivensplein 10 – 48: 61N F 2978
 • hal 3,    IJburglaan 571 – 603:  61N F 2779
 • hal 4,    IJburglaan 613 – 649: 61N F 2980
 • hal 5,    IJburglaan 665 – 713: 61N F 2981
 • hal 6,    Joris Ivensplein 68 – 106: 61N F 2982
 • hal 7,    Daguerrestraat 3 – 49: 61N F 2983

De responstijd bij opsluitingen in de lift is 60 minuten en bij storingen 180 minuten.

Elke lift heeft een spreekluisterverbinding. Gebruikers van de liften die onverhoopt vast komen te zitten, kunnen in de lift direct contact maken het servicebedrijf, zodat een monteur snel ter plaatse kan zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent een nieuwe bewoner. Als u een huurder bent, zorgt MVGM Woningmanagement dat uw naam in het belplateau van de entreehal wordt aangebracht. Bent u een nieuwe eigenaar? Vul het Naamplaatjesformulier voor VVE-Beheer Rijswijk in en stuur per post of per email naar VvE-Beheer te Rijswijk. Zij bestellen een bordje dat vervolgens wordt opgehangen door de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het MJOP is het Meerjaren Onderhouds Plan.

De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van een VvE is het (laten) onderhouden van de gemeenschappelijkde gedeelten in het appartementencomplex. Het onderhoud kan worden onderverdeeld in jaarlijkse uitgaven (bijvoorbeeld schoonmaak, energiekosten en acute reparaties) en uitgaven voor onderhoud op de langere termijn (bijvoorbeeld schilderwerk van gevels, groot onderhoud aan liften of daken, vervanging installaties). Elke VvE is sinds 2008 volgens het burgerlijk recht verplicht om onderhoud te plegen op de lange termijn en daarvoor plannen te ontwikkelen en gelden te reserveren. De plannen zijn ondergebracht in het MJOP. De VvE reserveert gelden voor het uivoeren van het MJOP.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Klik voor meldpunten onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke delen van het complex. Werkzaamheden aan het appartement zijn voor rekening van de eigenaar. Huurders kunnen mogelijk een beroep doen op de diensten van MVGM Woningmanagement.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren die een schade willen claimen aan het appartementsrecht moeten het schadeaangifteformulier invullen. Het ingevulde formulier verzenden naar VVE-Beheer, t.a.v. mevr. Prins, afdeling verzekeringen. Dit kan per post: Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk of per mail: vve@vve-beheer.nl. Vervolgens wordt de schadeclaim in behandeling genomen. Voor de opstalverzekering geldt een eigen risico van € 250,–. Voor de glasverzekering geldt een eigen risico van € 60,–. Let wel: lees eerst de voorwaarden om te beoordelen of uw schade is gedekt. Ga voor het downloaden van de polisvoorwaarden naar de vraag “Opstalverzekering. Bij welke verzekeraar is het gebouw verzekerd?”

Zie ook de vraag: “Eigenaarsbelang”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing heeft voor het gehele woon- en winkelcentrum een gebouwenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij dezelfde maatschappij. Beide verzekeringsvormen vallen onder de “VvE Meerkeuzepolis”. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, de woningverbetering(en), het zogenaamde eigenaarsbelang, is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of  vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. De laag tussen het plein en de garage is niet berekend op zware belasting. Om auto’s en goederenliften  te weren zijn aan beide kanten van het plein paaltjes aangebracht. Deze mogen niet worden verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het centrale plein aan de IJburglaan met de liften naar de parkeergarage behoort tot het woon- en winkelcomplex. Het behoort niet tot de openbare ruimte van de gemeente of het stadsdeel. Het plein wordt onderhouden en schoongemaakt in opdracht van de participanten in het woon- en winkelcomplex. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd door de winkeliersvereniging. De kosten van het onderhoud en de schoonmaak worden gedragen door de eigenaar van het winkelcomplex en voor een klein deel ook door de eigenaren van de appartementen. Zij betalen hieraan mee door een afdracht via de VvE Joris Ivensplein. Meer over het plein.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De slotjes van de postkasten zijn pas goed gesloten als de sleutelopening volledig in verticale stand is gedraaid. Bij het niet volledig doordraaien van de sleutel is het mogelijk dat anderen uw postkast openen. De postkast lijkt gesloten te zijn, maar het slot is nog niet vergrendeld. Het openen kan dan op een eenvoudige manier met een willekeurig puntig voorwerp.

Zie hieronder de voorbeelden van een goede en foute vergrendeling.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Tijdens de jaarwisselingen worden alle postkasten van de bewoners preventief afgesloten met een klepvasthouder. Hierdoor is het niet mogelijk dat op deze dagen poststukken worden bezorgd. De belangrijkste besteldiensten houden hier ook rekening mee. Deze maatregel is genomen door de jaarvergadering van de VvE om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De bewoners van appartementen worden via een bestuursbericht in december op de hoogte gesteld van deze sluiting. Meer informatie is te verkrijgen bij de huismeester. Hij draagt zorg voor de tijdelijke sluiting. Postkasten worden in het oude jaar van binnenuit geopend, vervolgens worden klepvasthouders aangebracht en deze worden in het nieuwe jaar weer verwijderd. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de privacy te borgen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Na de oplevering van de woningen is gebleken dat bij een aantal woningen lekkage ontstond bij de ramen. Dit zijn de ramen van de firma TEHA. Binnen de garantietermijn zijn deze problemen opgelost. Huurders of eigenaren van woningen die toch nog last hebben van lekkage, kunnen zelf nieuwe rubbers plaatsen bij ramen die deze lekkage veroorzaken. Eventueel kunnen huurders MVGM vragen het probleem op te lossen. Er zijn twee soorten rubbers. Rubbers zijn zonder kosten te verkrijgen bij de huismeester. Bereken eerst het aantal strekkende meters dat nodig is.

Naamloos-1

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract gesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voorkom verstopping van de riolering. Spoel daarom geen (vloeibaar) vet of olie, etensresten, (schoonmaak)doekjes, kattenbakkorrels, maandverband etc. door het toilet.  In tegenstelling tot wat de fabrikanten menen, is het doorspoelen van vochtige doekjes niet gewenst. Door alle voorgenoemde producten kan de riolering in uw huis of de standleiding in het gebouw verstopt raken. Als de standleiding is verstopt zijn meerdere bewoners de dupe. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het openbaar riool, waardoor pompen vastlopen. Er zijn vele andere stoffen die ook niet in het toilet thuishoren, omdat deze het oppervlaktewater verontreinigen. Voor een overzicht: Wat mag wel en wat mag niet in de riolering of de website Riolering.

Waternet heeft een ezelsbrug voor wat wel het riool in mag: “De drie P’s: Poep, Plas en wc-Papier”.

Wist u dat u van gebruikt frituurvet (en bakolie) biobrandstof wordt gemaakt. U kunt het vet/olie inleveren bij een Afvalpunt van de gemeente. 

Indien onverhoopt toch een opstopping is veroorzaakt, ga naar de veelgestelde vraag: Riolering. Wat moet ik doen als er problemen zijn? 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voor alle woningen is een contract gesloten met Riool.nl voor het ontstoppen van rioleringen (in de woning en voor standleidingen van het gebouw). Werkzaamheden die moeten worden verricht vanwege oneigenlijk gebruik van de riolering door bij voorbeeld maandverband, vochtige doekjes of lozing van (vloeibare) vetten of olie en kattenbakkorrels komen voor rekening van betrokken huurder of eigenaar. Klachten moeten worden opgegeven aan VvE-Beheer te Rijswijk.

Veel kleine verstoppingen in de keuken en badkamer kunt u eenvoudig snel oplossen door het toepassen van een “plopper”. Deze is voor een paar Euro´s te krijgen bij de Blokker.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De jaarvergadering van de VvE heeft in april 2018 besloten per 1 januari 2019 het contract met Hertzinger voor de satellietontvangst te beëindigen. Er is voor het systeem geen/te weinig belangstelling bij de bewoners. Daarom wordt het jaarlijkse abonnement voor het onderhoud dat de VvE betaalt, opgezegd. Bewoners hebben ook altijd zelf nog een abonnement moeten afsluiten bij Hertzinger, maar kiezen voor een andere provider. Het is niet toegestaan dat huurders en eigenaren (schotel)entennes plaatsen op terrassen, tuinen, aan gevels of op of aan andere (gemeenschappelijke) delen van het wooncomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dit is niet toegestaan in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Er bestaat per 1 januari 2019 ook geen onderhoudsabonnement meer voor de gemeenschappelijke satellietontvangers die de VvE heeft laten plaatsen bij de bouw van het complex in 2005/2006. In de afgelopen jaren is gebleken dat voor het systeem geen/zeer weinig belangstelling is. De kosten voor het systeem zijn per 1 januari 2019 van de begroting van de VvE geschrapt.  

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Sleutels voor de gemeenschappelijke gedeelten zijn bij de oplevering verstrekt aan eigenaren. Dit zijn de eigenaar-bewoners of Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (MVGM Woningmanagement).  Per entreehal is er één gecertificeerde (gepatenteerde) sleutel die past op de entreehal, de fietsenstalling en de gang van de berging. De toegang tot het parkeergedeelten achter de hekken hebben ieder een eigen gecentificeerde (gepatenteerde) sleutel. Sleutels zijn niet te verkrijgen bij de sleutelhandel. Eigenaren kunnen extra sleutels van de gemeenschappelijke gedeelten bestellen bij VvE-Beheer te Rijswijk.  Hiervoor is het nodig dat u het sleutelnummer opgeeft. De kosten zijn ongeveer € 35,00 per sleutel, inclusief de aangetekende verzending; deze komen voor rekening van de eigenaar. Huurders moeten zich wenden tot MVGM Woningmanagement. Extra sleutels voor de brievenbus kan iedereen zelf bestellen bij de sleutelhandel. De VvE is niet betrokken bij de uitgifte van sleutels die toegang geven tot de appartementen en de bergingen; dat is de verantwoordelijkheid van iedere eigenaar of huurder. Zie ook het antwoord op de vraag “Inbraak. Hoe voorkom ik inbraak?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing van blok 5 (alle woningen, winkels en de pargeergarage) heeft het hele gebouw verzekerd tegen de herbouwwaarde in een opstalverzekering. Hierin is rekening gehouden met het eigenaarsbelang. Zie voor de link van de taxatie: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

De VvE Joris Ivensplein heeft een glasschadeverzekering afgesloten voor alle woningen van de VvE.

Alle betrokken VvE’en hebben een verzekering afgesloten in verband met de bestuurdersverantwoordelijkheid.

De inboedel in woningen is niet verzekerd. Elke bewoner kan het verzekeren van de inboedel zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: