Appartement (onder)verhuren?

Nee dat mag niet. Volgens de huurovereenkomst van OCP/MVGM is dat huurders niet toegestaan. Eigenaren van appartementen kunnen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement aan anderen in gebruik geven. Lees: Addendum Huishoudelijk Reglement over verhuur appartement door eigenaren van 10 april 2019.

Het is nooit toegestaan het appartement (tijdelijk) te verhuren aan toeristen. Eigenaren en huurders die (een deel van) de woning onderverhuren aan toeristen riskeren hoge boetes van de VvE, de verhuurder en de gemeente Amsterdam. Zie hieronder de veelgestelde vragen over dit onderwerp en de mailing van MVGM en VVE-Beheer. Lees ook de voorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt en neem kennis van de boetes die worden geheven. Amsterdam stelt o.a. de voorwaarde dat u toestemming moet hebben van de VvE; deze toestemming is en wordt niet gegeven.

Nee, de splitsingsakte staat dat niet toe. Ook niet voor de duur die de gemeente Amsterdam heeft toegestaan aan haar inwoners. Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Volgens de statuten is het toegestaan dat een eigenaar zijn appartement verhuurt als woonruimte. Hiermee wordt bedoeld een duurzaam verblijf in de woning. Daarvoor is het nodig dat de gebruiker/huurder en de eigenaar een “Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein” ondertekenen. Hierin staat dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de VvE Joris Ivensplein door de huurder of gebruiker worden nageleefd. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle verplichtingen (zoals het betalen van de servicekosten) en hij moet ook zijn nieuwe adres doorgeven aan VVE-Beheer. Deze verklaring moet worden gedateerd en ingezonden aan VvE Joris Ivensplein (7213), VVE-Beheer, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk. Gebruik altijd het formulier: Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein

Het is niet is toegestaan om een appartement te verhuren aan toeristen; dat is in strijd met de splitsingsakte. Dat geldt ook voor Short stay verhuur of een bed & breakfast. Zie voor meer informatie:

 

Huurders die een woning huren van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. via MVGM Woningmanagement mogen de woning nooit onderverhuren. Dat beleid wordt strikt toegepast.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. Slechts als MVGM Woningmanagement u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag u uw appartement onderverhuren. Deze toestemming zal niet worden gegeven. In artikel 18.1 en 18.2 van het huurcontract staat dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en personen die tot het huishouden behoren. Als u uw appartement onderverhuurt zonder deze toestemming, dan kan dat voor u zeer ernstige gevolgen hebben. Lees de Woonruimte – Algemene bepalingen huurovereenkomst – juli 2003. Het is dus ook niet toegestaan om een appartement (tijdelijk) te verhuren aan toeristen. Short stay verhuur of een bed & breakfast is niet toegestaan. Zie voor meer informatie: Short-stay verhuur van appartement verboden.

Lees ook: Mailing MVGM Woningmanagement over onderhuur, 5 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 

Informatie

Mailing MVGM Woningmanagement over onderhuur, 5 september 2014

Mailing VVE-Beheer over verhuur door eigenaren, 8 september 2014

Lees ook: Hof: appartement verhuren via AIRBNB. Dat mag niet zomaar, 15 oktober 2013

Meldpunt Zoeklicht Gemeente Amsterdam voor melden van vermoeden van bewoning door burgers die niet staan ingeschreven op het adres of staan ingeschreven en er niet wonen. Klik: Gezamenlijke aanpak spookburgers Gemeente Amsterdam en Politie-eenheid Amsterdam, 1 okt. 2014. Parool, Overlast door criminelen in dure Amsterdamse appartementen, 4 okt. 2014.

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: