Samenstelling appartementsrechten binnen VvE 77 Parkeerplaatsen IJburglaan te Amsterdam

Deze VvE is een ondersplitsing van de VvE Parkeren bij Woon-winkelcomplex IJburglaan te Amsterdam. In deze ondersplitsing zijn parkeerplaatsen van OCP Residential Fund I Beheer B.V. en van particulieren ondergebracht. De parkeerplaatsen bevinden zich in de parkeergarage achter de hekken grenzend aan de Johan van der Keukenstraat.

Bestuur VvE 77 Parkeerplaatsen

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Vacature (voorzitter), Richard den Heijer (secretaris), Bas van Grinsven (penningmeester), Marloes van Dijken (bestuurslid) en Anya Hordijk (bestuurslid tot 01/01/2021). Dit zijn vrijwilligers en eigenaar-bewoners. De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 34381287. Het postadres van het bestuur is: Bestuur VvE 46 Parkeerplaatsen IJburglaan, Amsterdam, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk.

Administratief en technisch beheer van de VvE

Het administratief en financieel beheer (inning van de servicekosten en incassobeleid) wordt uitgevoerd door VvE-Beheer te Rijswijk. Bij VvE-Beheer te Rijswijk is de VvE bekend onder de naam: VvE 7246. Het rekeningnummer van de VvE is: NL81RABO00166418102 t.n.v. VvE 7245; 77 Parkeerplaatsen, Rijswijk. Het technisch beheer heeft het bestuur ondergebracht bij CBRE, afd. Shopping Centre Management te Amsterdam.

Splitsingsacte VvE 77 Parkeerplaatsen te Amsterdam

Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam

Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg

Archief vergaderdocumenten beschikbaar op de pagina `Informatie voor leden`; hiervoor is inloggen verplicht.

[ultimate-faqs include_category=’Parkeren’]

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email