Samenstelling appartementsrechten binnen VvE 77 Parkeerplaatsen IJburglaan te Amsterdam

Deze VvE is een ondersplitsing van de VvE Parkeren bij Woon-winkelcomplex IJburglaan te Amsterdam. In deze ondersplitsing zijn parkeerplaatsen van OCP Residential Fund I Beheer B.V. en van particulieren ondergebracht. De parkeerplaatsen bevinden zich in de parkeergarage achter de hekken grenzend aan de Johan van der Keukenstraat.

Bestuur VvE 77 Parkeerplaatsen

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Vacature (voorzitter), Richard den Heijer (secretaris), Bas van Grinsven (penningmeester), Marloes van Dijken (bestuurslid) en Anya Hordijk (bestuurslid tot 01/01/2021). Dit zijn vrijwilligers en eigenaar-bewoners. De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 34381287. Het postadres van het bestuur is: Bestuur VvE 46 Parkeerplaatsen IJburglaan, Amsterdam, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk.

Administratief en technisch beheer van de VvE

Het administratief en financieel beheer (inning van de servicekosten en incassobeleid) wordt uitgevoerd door VvE-Beheer te Rijswijk. Bij VvE-Beheer te Rijswijk is de VvE bekend onder de naam: VvE 7246. Het rekeningnummer van de VvE is: NL81RABO00166418102 t.n.v. VvE 7245; 77 Parkeerplaatsen, Rijswijk. Het technisch beheer heeft het bestuur ondergebracht bij CBRE, afd. Shopping Centre Management te Amsterdam.

Splitsingsacte VvE 77 Parkeerplaatsen te Amsterdam

Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam

Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg

Archief vergaderdocumenten beschikbaar op de pagina `Informatie voor leden`; hiervoor is inloggen verplicht.

Bij parkeerschade aan uw auto,  of schade als gevolg van inbraak kunt u uw verzekeringsmaatschappij inschakelen. Doe altijd aangifte bij de politie. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester. Camerabeelden kunnen alleen worden opgeleverd als de schade recent is, en het tijdvak waarin het is gebeurd kort.

De VvE Parkeren Woon- en winkelcomplex IJburglaan Amsterdam, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan aan voertuigen die in de parkeergarage zijn geparkeerd. Lees: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. Bewaar uw parkeerpas ook niet in uw auto:

Wilt u een inbraak ook melden bij de huismeester? Er ontstaat dan een totaalbeeld van wat in de parkeergarage gaande is.

Print Friendly, PDF & Email

Ons woon- en winkelcentrum is voor een groot deel een openbaar terrein met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Soms komen er ongenode bezoekers en jongeren die van het gebied een speelplaats of hangplek maken. In een enkel geval leidt dat tot vandalisme en vaker tot het maken van troep.

Om ongewenste effecten tegen te gaan heeft de huismeester de opdracht om bezoekers en jongeren aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor het parkeren. De ruimte achter de hekken in de parkeergarage is alleen toegangkelijk voor “bevoegden”. Dat zijn de bewoners en hun gasten. Alle loopdeuren van het particuliere deel in de parkeergarage zijn voorzien van een sticker: “verboden voor onbevoegden, art. 461 WvS”.

Het leefklimaat kan alleen worden verbeterd als ook anderen dan de huismeester letten op wanordelijkheden in en rondom het gebouw en hierop actie ondernemen. Zo nodig kan de politie worden gebeld.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • U heeft een parkeerpas.
 • De parkeerpas geeft toegang met uw voertuig tot de parkeergarage en opent het hek van een privaat deel als u daar een parkeerplaats heeft.
 • Aan elke parkeerpas kunnen twee kentekens worden gekoppeld. Per parkeerpas kan slechts 1 voertuig in de parkeergarage tegelijkertijd worden geparkeerd.
 • U kunt zelf uw kentekens koppelen aan uw pas via de parkeerautomaat bij de liften van het winkelcentrum. Dat is slechts éénmalig nodig. Verandert uw kenteken? U kunt dit zelf aanpassen bij de parkeerautomaat. Het koppelen van 1 of 2 kentekens aan uw pas heeft het voordeel dat u zonder extra handelingen de slagbomen en eventueel een hek kunt passeren. Indien u geen kenteken aan uw parkeerpas heeft gekoppeld, dan is het noodzakelijk de pas aan te bieden bij de zuilen van de slagbomen en het hek van het private deel waartoe u toegang heeft.
 • Weigert de kentekenherkenning bij een van de slagbomen of een hek? U kunt altijd uw parkeerpas gebruiken om toegang te verkrijgen.
 • Alle communicatie over eventuele storingen in het systeem kunt u doorgeven via de intercom bij de slagbomen aan de meldkamer. Deze service is 7 x 24 uur in bedrijf.

Rijdt niet in- of uit als het hek in beweging is gekomen. Bij elk hek heeft Heras instructies geplaatst voor het in- en uitrijden. De VvE Parkeren aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor o.a. schade aan een voertuig (zie pagina “Reglementen“).

Parkeerpas gestolen of vermist? Meldt dit via e-mail bij abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail terug, waarna u uw nieuwe pas kunt ophalen bij de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Het is toegestaan een laadpaal te plaatsen op uw privé parkeerplaats mits gebruik wordt gemaakt van de serviceprovider, NL MAB BV. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website. Alle kosten voor het plaatsen en verwijderen van de laadpaal komen voor rekening van de aanvrager.

Wanneer u huurder bent dan dient u altijd toestemming te vragen aan de eigenaar van de parkeerplaats. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Houders van een parkeerpas kunnen 24 uur per dag in- en uitrijden. Kortparkeerders die parkeren met een parkeerkaartje uit de automaat kunnen inrijden van 7.00 – 21.30 uur en 24 uur per dag uitrijden.

Print Friendly, PDF & Email

Syntrus Achmea (het fonds SAREF) is de eigenaar van het publieke deel van de parkeergarage en het winkelcomplex. Syntrus heeft CBRE afd. SCM Property Management te Amsterdam opgedragen om het winkelcomplex en de parkeergarage te beheren. Het praktisch beheer van de parkeergarage zoals het regelen van de toegang bij de slagbomen en de private hekken is opgedragen aan Interparking.

Print Friendly, PDF & Email

Handleiding Invoeren kenteken via de betaalautomaat

Om met uw kenteken de parkeervoorziening binnen te rijden dient u uw kenteken toe te voegen aan uw parkeerpas (Mifare kaart). Dit kan gedaan worden bij de betaalautomaat (bij de liften van het winkelcentrum). 

Om uw kenteken in te voeren of aan te passen kunt u uw kaart aanbieden bij de betaalautomaat. Selecteer vervolgens de knop “Mijn gegevens”, het volgende scherm verschijnt:

kentekenherkenning1

 

LET OP: er mag maximaal 1 keer per pas en/of kenteken ingereden worden, het tweede kenteken wordt geweigerd.

 

 

 

 

 

kentekenherkenning2

 

U kunt nu uw kenteken opgeven. De gegevens worden opgeslagen nadat u de knop Verder geselecteerd heeft.

LET OP: een kenteken kan aan maximaal 1 pas gekoppeld worden.

 

 

 

Om een tweede kenteken in te voeren of aan te passen drukt u op de knop kenteken 2 aanpassen en herhaalt u de stap hierboven.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bij vermissing van uw parkeerpas stuurt u een e-mail naar abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail van Interparking retour, waarin staat dat uw oude pas is geblokkeerd en een nieuwe is aangemaakt. Uw nieuwe pas kunt u hierna ophalen bij de huismeester. Interparking kan  kosten in rekening brengen voor het leveren van een nieuwe pas.

Print Friendly, PDF & Email

Het parkeersysteem werkt met kentekenherkenning. Heeft u een parkeerplaats achter een hek? U heeft toegang tot het hek waarachter uw parkeerplaats zich bevindt. De camera´s zijn zo opgesteld dat het kenteken goed wordt gelezen als u de pijlen van de rijrichting heeft gevolgd. Zie ook: Aanrijroute en cameraopstelling voor kentekenherkenning

 

Print Friendly, PDF & Email

Alle eigenaren betalen maandelijks servicekosten voor een parkeerplek. De servicekosten van parkeerplekken van huurders worden betaald door Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. Deze kosten zijn versleuteld in de huursom. Het voorzieningenniveau in de parkeergarage is hoog. Daarom wordt voor een parkeerplek relatief meer servicekosten geheven dan voor een stallingsplaats in woningcomplexen elders op IJburg. De VvE 46 Parkeerplaatsen en de VvE 77 Parkeerplaatsen dragen de servicekosten af aan VvE Parkeren woon- winkelcomplex IJburglaan. Hierin heeft de eigenaar van het publieke deel van de parkeergarage de meeste stemmen.

Print Friendly, PDF & Email

Ja, het is mogelijk om een contract af te sluiten voor het parkeren van een (extra) voertuig in het publieke deel van de parkeergarage. Informatie kan worden verkregen bij: Klantenservice Interparking, www.interparking.nl of Interparking Parkeergarage IJburg.

 

Print Friendly, PDF & Email

Het verkopen van een parkeerplaats (vervreemden van een appartementsrecht) is geregeld in art. 28 van de statuten. Houdt rekening met de volgende procedure en regelvoorschriften:

 • een parkeerplaats moet eerst worden aangeboden aan de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen. Dat kan door een aangetekende brief te zenden met biedingssom aan het administratiekantoor van de hoofdsplitsing VVE-Beheer te Rijswijk. Het administratiekantoor handelt hierbij namens de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen en houdt de aanbieder op de hoogte van het verloop van de procedure.
 • VVE-Beheer bericht alle eigenaren; als binnen 10 dagen geen gebruik wordt gemaakt van het voorkeursrecht, kan de parkeerplaats worden verkocht aan één van de bewoners van IJburg.
 • de notaris die de overdracht regelt geeft aan het administratiekantoor door wie de nieuwe eigenaar is. Bij de overdracht moet de parkeerpas en de sleutel van het loophek van het particuliere deel van de parkeergarage worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • VVE-Beheer informeert de nieuwe eigenaar over de te betalen servicekosten en informeert het bestuur en de huismeester.
 • de parkeerpas moet op naam worden gesteld van de nieuwe eigenaar. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de huismeester.
Print Friendly, PDF & Email

Achter de hekken zijn alle parkeervakken toegewezen. Er zijn dus geen vrije parkeervakken meer. Staat er een andere auto in uw parkeervak? Laat een bericht achter op deze auto. De VvE heeft geen mogelijkheden om hierin regelend op te treden.

Print Friendly, PDF & Email

Nee, de meeste eigenaren en huurders beschikken over een stallingsplek achter de hekken. De parkeervakken achter de hekken zijn toegewezen. Het publieke deel van de parkeergarage is bestemd voor kortparkeerders. Eigenaren en huurders mogen deze plekken alleen kort benutten voor het in- en uitlaten van passagiers en goederen. Het publieke deel van de garage is eigendom van Syntrus Achmea en wordt beheerd door CBRE, afd. Shopping Centre Management. 19 Parkeerplaatsen in het publieke deel zijn toebedeeld aan huurders van de Alliantie (Vve Johan van der Keukenstraat). Het is mogelijk om bij CBRE, afd. Shopping Centre Management een contract af te sluiten voor het parkeren in het publieke deel.

Print Friendly, PDF & Email

In de parkeergarage is geen bewaking aanwezig. Het parkeren is geheel voor risico van de parkeerder. Bij schade aan of diefstal van auto, motor of scooter dient u altijd uw eigen verzekeringsmaatschappij in te schakelen. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester als u aangifte heeft gedaan. Het controleren van camerabeelden is alleen mogelijk als de periode waarin het voorval zich heeft afgespeeld recent, bekend en van beperkte duur is.

In artikel 5 van de algemene voorwaarden staat dat geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor diefstal en schade aan voertuigen. Lees meer: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Deze voorwaarden zijn op diverse plaatsen in de parkeergarage bekend gemaakt, alsmede op de website van de VvE.

 

Print Friendly, PDF & Email

De tarieven voor het parkeren in het publieke deel worden bekend gemaakt door Interparking: Website Interparking parkeergarage IJburg.

Print Friendly, PDF & Email

Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. De laag tussen het plein en de garage is niet berekend op zware belasting. Om auto’s en goederenliften  te weren zijn aan beide kanten van het plein paaltjes aangebracht. Deze mogen niet worden verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Syntrus Achmea Real Dutch Property Fund is in het bezit van het winkelcomplex en het publieke deel van de parkeergarage. Syntrus heeft CBRE, afd. SCM Property Management opgedragen het winkelcomplex en de parkeergarage te verhuren en te beheren.

Print Friendly, PDF & Email

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email