Het is niet toegestaan om de afzuiginstallatie van uw fornuis aan te sluiten op het ventilatiesysteem. Dit kan geurverspreiding in andere woningen tot gevolg hebben.
Uw woning is voorzien van een gebalanceerd WTW-systeem (Warmte-Terug-Win installatie). Via metalen kanalen wordt lucht afgezogen uit de kamer, keuken, badkamer en toilet. In tegenstelling tot gewone mechanische ventilatiesystemen wordt de buitenlucht niet aangezogen via roosters in muren en kozijnen maar via de unit zelf. De unit bestaat uit twee ventilatoren: één om vervuilde lucht naar buiten af te voeren en één om verse buitenlucht naar binnen te blazen. Bovendien wordt de afgevoerde binnenlucht door de warmteterugwinunit geleid. Hierdoor wordt de aangevoerde buitenlucht al voorverwarmd voordat deze de woning wordt ingevoerd. Het systeem kan worden ingesteld door de bewoner zelf en worden bediend met de drie-standenschakelaar: laag-, midden- en hoogstand.

De unit moet altijd in bedrijf zijn

Meerdere appartementen zijn aangesloten op dezelfde luchttoevoer en -afvoerkanalen. Wanneer u de unit uitschakelt kan de ventilatie in andere appartementen worden verstoord, waardoor daar vervuilde lucht naar binnen komt. De unit dient daarom altijd in bedrijf te zijn. Eventueel kunt u in de zomer als de ramen zijn geopend de luchttoevoer uitschakelen met de drukknop op de unit.

Vervanging filters en periodiek onderhoud

Het systeem is voorzien van een tweetal filters. Deze filters dienen minimaal twee keer per jaar te worden vervangen. Voor het aanschaffen van deze filters kunt u onder andere terecht bij: www.filterman.nl. Heeft u een andere en misschien goedkopere website gevonden, laat u ons dat dan weten via een bericht, zodat anderen daar ook van kunnen profiteren.

Eigenaar-bewoners dienen zelf voor het onderhoud zorg te dragen. Zij worden dringend aangeraden periodiek onderhoud te laten doen. Er zijn verschillende bedrijven die service bieden. Zie de mogelijkheden bij Feenstra Warmte Totaal Zorg.
Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (namens hen MVGM Woningmanagement) heeft voor haar huurders een onderhoudscontract afgesloten voor een jaarlijks onderhoud. Klik om te lezen welk contract er is afgesloten: Werkzaamheden onderhoudscontract Feenstra voor WTW-installaties appartementen Orange Capital Groep/MVGM. Huurders dienen zelf ongeveer 1 keer in de twee maanden de filters te reinigen met de stofzuiger. Klik hier voor de handleiding van uw Stork Air 90-91 systeem: Handleiding WTW 90-91 Stork Air  

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: