Samenstelling appartementsrechten binnen VvE Joris Ivensplein

VvE Joris Ivensplein A t/m 114G is een ondersplitsing van VvE Joris Ivensplein..  De VvE bestaat uit:

    • 7 subappartementsrechten op het adres Joris Ivensplein 114 A t/m G.

Bestuur VvE Joris Ivensplein

Het bestuur bestaat uit het volgende lid: Bas van Grinsven (voorzitter). De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 75449803. Het postadres van het bestuur is: Bestuur VvE Joris Ivensplein A t/m 114G, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk. Het e-mailadres van de VvE is: 114@ijburgblok5.nl.

Administratief en technisch beheer van de VvE

Het administratief en financieel beheer (inning van de servicekosten en incassobeleid) wordt uitgevoerd door VvE-Beheer te Rijswijk. Bij VvE-Beheer te Rijswijk is de VvE bekend onder de naam: VvE 7213/114. Het bankrekeningnummer van de VvE is: NL15RABO0169949702, t.n.v. VvE 7213, Joris Ivensplein, Rijswijk. Het technisch beheer heeft het bestuur ook ondergebracht bij VvE-Beheer te Rijswijk.

Splitsingsakte VvE Joris Ivensplein

Akte van ondersplitsing Joris Ivensplein A t/m 114G

Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam

Archief vergaderdocumenten beschikbaar op de pagina `Informatie voor leden`; hiervoor is inloggen verplicht.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: