Algemene Leden Vergadering

Het hoogste orgaan binnen de VvE is de Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering wordt gevormd door de eigenaren van de koopwoningen en Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. als eigenaar van de huurwoningen. De vergadering komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en stelt o.a. de begroting, de jaarrekening en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vast. De VvE heeft een bestuur dat door de ledenvergadering wordt benoemd.

Bestuur, kascommissie en adviseur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Richard den Heijer (secretaris) en de bestuursleden Marloes van Dijken, Sietske Valkenburg en Marieke Leeverink. Dit zijn vrijwilligers en eigenaar-bewoners. Het bestuur wordt ondersteund door Bert Brenninkmeijer.

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 34380442. Het postadres van het bestuur is: Bestuur VvE Joris Ivensplein, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk. Het bestuur is voor bewoners ook bereikbaar via het contactformulier.

Vele zaken vragen de aandacht van het bestuur. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld meer jaren onderhoud, begroting, klein technisch onderhoud, contacten met de huismeester, naleving op regels, schoonmaak, liftonderhoud/keuringen, tuinonderhoud, schilderwerk, etc. Ook wordt gecontroleerd of het onderhoud goed is uitgevoerd. Het bestuur maakt ieder jaar een jaarverslag voor de leden.

Voor de kascommissie worden dringend leden gezocht.

Bestuursorganen

Het bestuur vertegenwoordigt bovenstaande VvE’s in:

Ook is onderdeel van blok 5: de VvE Johan van der Keukenstraat, bestaande uit 64 sociale huurwoningen, 9 middensegment koopwoningen en 2 bedrijfsruimten. De huurwoningen en bedrijfsruimten worden verhuurd door de Alliantie en het financieel en technisch beheer is in handen van Alliantie VvE Diensten.

Schema bestuurlijke structuur blok 5 IJburglaan te Amsterdam

 Meer veelgestelde vragen 
Print Friendly, PDF & Email

Related Images: