Op de subpagina’s staan instructies en/of gebruiksaanwijzingen geplaatst van apparaten die zich in alle woningen bevinden. Het bestuur geeft de mogelijkheid aan bewoners tips te geven over het onderhoud van de eigen woning. Heeft u een tip? Geef deze dan door via het contactformulier! Heeft u een gebruiksaanwijzing of instructie die handig is voor andere bewoners? Ook daar houden we ons voor aanbevolen. Belangrijke tips worden op de site geplaatst.

Zet uw huisvuil of ander afval niet op de gang, ook niet tijdelijk. Huisvuil, glas en papier kunt u deponeren in de containers aan de Daguerrestraat en de IJburglaan. De grofvuilinzameling van het stadsdeel Oost is op dinsdag vanaf 7.30 uur. U kunt maandag vanaf 21.00 uur grofvuil bij de containers plaatsen. Frituurvet en bakolie mogen onder geen beding in de riolering terecht komen; u kunt dit afleveren bij het Afvalpunt aan de Cruquiusweg 90 of Rozenburglaan 1. Klik voor meer informatie over afvalinzameling in Oost. Nog meer over huisvuil in ons appartementencomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Afzuig- en wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken)ventilatoren en wasdrogers, mogen niet worden aangesloten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. Deze apparatuur veroorzaakt overlast in andere woningen. In het Huishoudelijk Reglement is hierover meer te lezen op pagina “Reglementen”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is niet toegestaan om aircosystemen (buitentoestellen) in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld daken, tuinen, gangen, hallen) te plaatsen. Het is evenmin toegestaan om doorvoeren te maken in de gevels van het wooncomplex of een converter aan de gevel te hangen. Zie hiervoor de splitsingsacte en het huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft U aluminium kozijnen? Sommige daarvan hebben een draai- kiepconstructie. Werkt het mechanisme voor het draaien en kiepen van het kozijn niet meer of niet meer naar behoren?

De aluminium kozijnen zijn in de bouw geleverd door de fa. Kolf en Molijn. Herstelreparaties kunnen worden uitgevoerd door het bedrijf: Gevelbeheer Nederland. Een service aanvraag kan per mail info@gevelservice.nl, met vermelding van telefoon en adresgegevens. Zij bellen dan terug voor een afspraak. Zie ook de website van het bedrijf.

Volgens de splitsingsacte zijn reparaties van het hang- en sluitwerk voor rekening van de betreffende eigenaar.

Aluminium kozijnen

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren hebben bij de notaris vastgelegd dat zij een appartementsrecht hebben gekocht. Dit houdt in dat behalve het eigendom over het appartement dat privé is, een evenredig gedeelte van de gemeenschappelijke ruimten is verworven. De gemeenschappelijke ruimten worden beheerd door de VvE, waarbij verplicht alle eigenaren zijn aangesloten. Voor meer informatie: Appartementsrecht.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De risicoadviseur van de opstalverzekering van ons gebouw adviseert om in elk appartement een blusdeken te plaatsen. Elke bewoner kan de aanschaf hiervan zelf overwegen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In principe kunt u niet in de vloer boren. In alle woningen in het complex en dus ook in de uwe is vloerverwarming aangebracht. Boren in de vloer, wanden en plafonds dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Bij schade is de veroorzaker verantwoordelijk voor alle schade en vervolgschade, ook die aan omwonenden berokkend wordt. Zie ook het Huishoudelijk Reglement van de VvE Joris Ivensplein.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, het eigenaarsbelang is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract afgesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Deze verzekering is een onderdeel van de “VvE Meerkeuzepolis”.

De glasschades dienen rechtstreeks gemeld te worden bij Centraal Beheer op nummer 0800-0229955. Het relatienummer van de vereniging is 253802 en de glasverzekering is bekend onder polisnummer 15300604. Vervolgens neemt een reparatiebedrijf contact op voor herstel. Voor de glasverzekering geldt een eigen risico van € 60,–. Let wel: lees eerst de voorwaarden om te beoordelen of uw schade is gedekt.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, uw inboedel is niet verzekerd via de VvE. De hoofdsplitsing (alle woningen, winkels en parkeergarage) heeft de opstal verzekerd via een opstalverzekering, inclusief het eigenaarsbelang.

Hierin is de inboedel niet opgenomen. Elke bewoner kan het afsluiten van een inboedelverzekering zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Incidenteel wordt de VvE benaderd door een bewoner die een inbraak in zijn woning heeft geconstateerd, zonder braak. De VvE kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van iedere bewoner zelf te zorgen voor preventiemaatregelen. Bijvoorbeeld door gepatenteerde sleutels en cilinders op de voordeur te plaatsen. Deze bieden de meest optimale bescherming tegen duplicatie voor een lange periode. Informatie o.a. bij de Sleutelspecialist. Adviezen van de politie zijn te lezen in de flyer Politie Keurmerk Veilig Wonen of op de site Samen tegen Inbrekers. Lees ook: SKG Beveiligingswijzer 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • Controleer of op het bedieningsapparaat in uw appartement het rode lampje van de aan-uit led brandt. Geen rood lampje betekent dat het apparaat is uitgeschakeld in uw appartement.
 • Controleer of een beldrukker van het bedieningspaneel bij de ingang van de centrale entree vast is gaan zitten. Eén vaste beldrukker heeft al tot gevolg dat het systeem voor alle bewoners niet meer werkt.
 • Neem contact op met de huismeester van de VvE als het probleem niet is opgelost of werd veroorzaakt door een vastzittende beldrukker. Bij algemene storingen neemt u ook contact op met de huismeester.

Lees meer over de intercominstallatieGebruikershandleiding intercominstallatie.

 

Reparaties aan het bedieningstoestel in het appartement zijn voor rekening van de eigenaar 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Waterschade wordt voorkomen door de kitnaden tijdig te vervangen. Schakel voor een duurzame vervanging van de kitnaden altijd een professioneel kitbedrijf in. Er zijn verschillende goede bedrijven. De VVE maakt voor de algemene ruimtes gebruik van het bedrijf AKAR.

Waterschade door lekkende kitnaden betreft altijd schade door achterstallig onderhoud en wordt niet vergoed door de opstalverzekeraar. Alle herstelkosten komen voor rekening van de bewoner. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 1.  Acute lekkage als gevolg van breuk in een waterleiding

Wanneer in uw appartement sprake is van acute lekkage, dan is het belangrijk dat u direct maatregelen neemt om (water)schade te beperken of te voorkomen. Sluit direct de hoofdkraan af in de meterkast van het appartement waar de lekkage zich bevindt. Wanneer het een lekkage in de woning van de buren betreft en de buren zijn niet aanwezig, dan kunt u de brandweer inschakelen.

Als eigenaar kunt u de lekkage melden bij VVE-Beheer Rijswijk. Buiten de kantoortijden kunt u een voicemail bericht inspreken met de mededeling dat sprake is van acute lekkage (en eventuele waterschade). U wordt spoedig teruggebeld. VVE-Beheer zal u verder begeleiden. Klik hier voor de contactgegevens.

Als huurder kunt u de schade melden bij MVGM. MVGM zal u verder begeleiden. Klik hier voor de contactgegevens.

2.   Lekkage bij ramen door slijtage van rubbers

Neem contact op met de huismeester. De huismeester heeft van de meeste ramen rubbers op voorraad. Deze worden zonder kosten verstrekt. Het aanbrengen van nieuwe rubbers valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of huurder.

3.   Lekkage in plafond of muur vanuit een bovenliggend (of aangrenzend) appartement

De oorzaak van deze lekkage wordt vaak veroorzaakt door kierende kitnaden van douches, baden of door lekkende afvoeren van keukens. De schade en de oplossing moet tussen betreffende eigenaren worden geregeld. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering, zie Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen? 

4.   Lekkage door probleem aan het gebouw

Bijvoorbeeld door problemen aan het dak of de gevel. Of een breuk in de (gemeenschappelijke) standleiding van rioleringen. Hiervoor is de VvE verantwoordelijk en kunt u contact opnemen met de huismeester. De huismeester beoordeelt in eerste instantie de aard en de oorzaak. De huismeester maakt zo nodig foto’s voorafgaande aan het herstel. Vervolgens geeft het bestuur van de VvE een opdracht aan een aannemer voor herstelwerkzaamheden.

Lekkage (en waterschade) door achterstallig onderhoud wordt niet vergoed door de opstalverzekeraar. Alle herstelkosten komen voor rekening van de bewoner.

Zie ook de veelgestelde vraag “Waterschade. Hoe kan ik dat voorkomen?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

U bent een nieuwe bewoner. Als u een huurder bent, zorgt MVGM Woningmanagement dat uw naam in het belplateau van de entreehal wordt aangebracht. Bent u een nieuwe eigenaar? Vul het Naamplaatjesformulier voor VVE-Beheer Rijswijk in en stuur per post of per email naar VvE-Beheer te Rijswijk. Zij bestellen een bordje dat vervolgens wordt opgehangen door de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (namens hen MVGM Woningmanagement) heeft voor haar huurders een servicecontract afgesloten voor de warmteset van NUON. Bij storingen aan de NUON-installatie kunnen huurders altijd het SMP (Storing Meld Post) van NUON bellen. Het telefoonnummer is 0800-0513. Eigenaar bewoners dienen zelf zorg te dragen voor de service aan de NUON-installatie.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Klik voor meldpunten onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke delen van het complex. Werkzaamheden aan het appartement zijn voor rekening van de eigenaar. Huurders kunnen mogelijk een beroep doen op de diensten van MVGM Woningmanagement.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Incidenteel wordt de VvE benaderd over ongedierte in een woning. De VvE kan hierop niet worden aangesproken. Het is de verantwoordelijkheid van iedere bewoner hiervoor maatregelen te nemen. Ongedierte -zoals zilvervisjes en muizen- komt bijna in alle nieuwbouwcomplexen voor. De GGD in Amsterdam verstrekt adviezen hoe om te aan met ongedierte. Zie hiervoor de site van de GGD over dierplaagbeheersing.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren die een schade willen claimen aan het appartementsrecht moeten het schadeaangifteformulier invullen. Het ingevulde formulier verzenden naar VVE-Beheer, t.a.v. mevr. Prins, afdeling verzekeringen. Dit kan per post: Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk of per mail: vve@vve-beheer.nl. Vervolgens wordt de schadeclaim in behandeling genomen. Voor de opstalverzekering geldt een eigen risico van € 250,–. Voor de glasverzekering geldt een eigen risico van € 60,–. Let wel: lees eerst de voorwaarden om te beoordelen of uw schade is gedekt. Ga voor het downloaden van de polisvoorwaarden naar de vraag “Opstalverzekering. Bij welke verzekeraar is het gebouw verzekerd?”

Zie ook de vraag: “Eigenaarsbelang”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing heeft voor het gehele woon- en winkelcentrum een gebouwenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De VvE Joris Ivensplein heeft een glasverzekering afgesloten bij dezelfde maatschappij. Beide verzekeringsvormen vallen onder de “VvE Meerkeuzepolis”. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ja, de woningverbetering(en), het zogenaamde eigenaarsbelang, is meeverzekerd onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is afgesloten door de hoofdsplitsing van Blok 5 (alle woningen, de winkels en de parkeergarage). Wanneer u een woningverbetering (zoals luxe keuken, luxe badkamer of  vaste tegel- of parketvloer etc) heeft aangebracht in uw woning dan bestaat voor schade aan dit eigenaarsbelang mogelijk dekking onder de opstalverzekering. Klik op de volgende link voor de taxatie waarop de opstalverzekering is gebaseerd: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

Heeft u schade aan een woningverbetering? Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Voor de schademelding kunt u een schadeformulier (inclusief eventuele foto’s, aankoopnota’s en hersteloffertes) zenden naar VVE Beheer. Voor verder informatie, klik op de volgende link Opstalverzekering, schade claimen. Waar kan ik dat doen?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De slotjes van de postkasten zijn pas goed gesloten als de sleutelopening volledig in verticale stand is gedraaid. Bij het niet volledig doordraaien van de sleutel is het mogelijk dat anderen uw postkast openen. De postkast lijkt gesloten te zijn, maar het slot is nog niet vergrendeld. Het openen kan dan op een eenvoudige manier met een willekeurig puntig voorwerp.

Zie hieronder de voorbeelden van een goede en foute vergrendeling.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Tijdens de jaarwisselingen worden alle postkasten van de bewoners preventief afgesloten met een klepvasthouder. Hierdoor is het niet mogelijk dat op deze dagen poststukken worden bezorgd. De belangrijkste besteldiensten houden hier ook rekening mee. Deze maatregel is genomen door de jaarvergadering van de VvE om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De bewoners van appartementen worden via een bestuursbericht in december op de hoogte gesteld van deze sluiting. Meer informatie is te verkrijgen bij de huismeester. Hij draagt zorg voor de tijdelijke sluiting. Postkasten worden in het oude jaar van binnenuit geopend, vervolgens worden klepvasthouders aangebracht en deze worden in het nieuwe jaar weer verwijderd. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de privacy te borgen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Na de oplevering van de woningen is gebleken dat bij een aantal woningen lekkage ontstond bij de ramen. Dit zijn de ramen van de firma TEHA. Binnen de garantietermijn zijn deze problemen opgelost. Huurders of eigenaren van woningen die toch nog last hebben van lekkage, kunnen zelf nieuwe rubbers plaatsen bij ramen die deze lekkage veroorzaken. Eventueel kunnen huurders MVGM vragen het probleem op te lossen. Er zijn twee soorten rubbers. Rubbers zijn zonder kosten te verkrijgen bij de huismeester. Bereken eerst het aantal strekkende meters dat nodig is.

Naamloos-1

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de VvE heeft geen contract gesloten om de ramen te laten wassen. Het gebouw beschikt ook niet over een wasinstallatie. De vele gevels zijn zeer verschillend, waarvan de meeste niet geschikt voor een wasinstallatie. Bovendien bevinden zich moeilijk bereikbare gevels aan de tuinen op de eerste verdieping. De VvE moet zich houden aan de arbo-normen en het Convenant Gevelonderhoud. Hierin staan regels voor veilige glasbewassing die binnen de branche van glazenwassers zijn afgesproken. Gebouwen die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met de ladder worden beklommen. De meeste gevels zijn voor glazenwassers om genoemde redenen niet bereikbaar. De meeste ramen van de appartementen zijn van binnenuit aan de buitenkant te wassen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voorkom verstopping van de riolering. Spoel daarom geen (vloeibaar) vet of olie, etensresten, (schoonmaak)doekjes, kattenbakkorrels, maandverband etc. door het toilet.  In tegenstelling tot wat de fabrikanten menen, is het doorspoelen van vochtige doekjes niet gewenst. Door alle voorgenoemde producten kan de riolering in uw huis of de standleiding in het gebouw verstopt raken. Als de standleiding is verstopt zijn meerdere bewoners de dupe. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het openbaar riool, waardoor pompen vastlopen. Er zijn vele andere stoffen die ook niet in het toilet thuishoren, omdat deze het oppervlaktewater verontreinigen. Voor een overzicht: Wat mag wel en wat mag niet in de riolering of de website Riolering.

Waternet heeft een ezelsbrug voor wat wel het riool in mag: “De drie P’s: Poep, Plas en wc-Papier”.

Wist u dat u van gebruikt frituurvet (en bakolie) biobrandstof wordt gemaakt. U kunt het vet/olie inleveren bij een Afvalpunt van de gemeente. 

Indien onverhoopt toch een opstopping is veroorzaakt, ga naar de veelgestelde vraag: Riolering. Wat moet ik doen als er problemen zijn? 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Voor alle woningen is een contract gesloten met Riool.nl voor het ontstoppen van rioleringen (in de woning en voor standleidingen van het gebouw). Werkzaamheden die moeten worden verricht vanwege oneigenlijk gebruik van de riolering door bij voorbeeld maandverband, vochtige doekjes of lozing van (vloeibare) vetten of olie en kattenbakkorrels komen voor rekening van betrokken huurder of eigenaar. Klachten moeten worden opgegeven aan VvE-Beheer te Rijswijk.

Veel kleine verstoppingen in de keuken en badkamer kunt u eenvoudig snel oplossen door het toepassen van een “plopper”. Deze is voor een paar Euro´s te krijgen bij de Blokker.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Er zijn een aantal apparaten in uw woning met een afvoer op het rioleringsstelsel. De warmtekrachtunit van NUON en de W.T.W.-installatie hebben een afvoer voor overtollig water. Het is mogelijk dat het water in de zwanenhals van de afvoerbuis is opgedroogd. Dan ontstaat een open verbinding met de afvoeren van het vuilwatersysteem. Dit veroorzaakt rioollucht. Dit euvel is makkelijk te verhelpen door water in de zwanenhals te gieten.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De jaarvergadering van de VvE heeft in april 2018 besloten per 1 januari 2019 het contract met Hertzinger voor de satellietontvangst te beëindigen. Er is voor het systeem geen/te weinig belangstelling bij de bewoners. Daarom wordt het jaarlijkse abonnement voor het onderhoud dat de VvE betaalt, opgezegd. Bewoners hebben ook altijd zelf nog een abonnement moeten afsluiten bij Hertzinger, maar kiezen voor een andere provider. Het is niet toegestaan dat huurders en eigenaren (schotel)entennes plaatsen op terrassen, tuinen, aan gevels of op of aan andere (gemeenschappelijke) delen van het wooncomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Sleutels voor de gemeenschappelijke gedeelten zijn bij de oplevering verstrekt aan eigenaren. Dit zijn de eigenaar-bewoners of Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. (MVGM Woningmanagement).  Per entreehal is er één gecertificeerde (gepatenteerde) sleutel die past op de entreehal, de fietsenstalling en de gang van de berging. De toegang tot het parkeergedeelten achter de hekken hebben ieder een eigen gecentificeerde (gepatenteerde) sleutel. Sleutels zijn niet te verkrijgen bij de sleutelhandel. Eigenaren kunnen extra sleutels van de gemeenschappelijke gedeelten bestellen bij VvE-Beheer te Rijswijk.  Hiervoor is het nodig dat u het sleutelnummer opgeeft. De kosten zijn ongeveer € 35,00 per sleutel, inclusief de aangetekende verzending; deze komen voor rekening van de eigenaar. Huurders moeten zich wenden tot MVGM Woningmanagement. Extra sleutels voor de brievenbus kan iedereen zelf bestellen bij de sleutelhandel. De VvE is niet betrokken bij de uitgifte van sleutels die toegang geven tot de appartementen en de bergingen; dat is de verantwoordelijkheid van iedere eigenaar of huurder. Zie ook het antwoord op de vraag “Inbraak. Hoe voorkom ik inbraak?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

IJburg heeft veel overlast van spinnen. Dat komt omdat het een nieuw gebied is waar het natuurlijk evenwicht in de natuur nog niet in balans is. De laatste jaren neemt de overlast wel af onder andere met de toename van het aantal vogels.

De VvE laat in het vroege voorjaar een behandeling uitvoeren tegen overlast van spinnen in gemeenschappelijke ruimten. Alle toegangshallen en gemeenschappelijke balkons die grenzen aan de verdiepingsvloeren en de tuinen worden behandeld. Bewoners kunnen zelf overwegen of zij voor de ramen en deuren van hun appartement een behandeling tegen spinnen laten uitvoeren. Bij appartementen op de begane grond en aan de tuinen is een behandeling van buitenaf mogelijk. Voor de overige appartementen zal een bedrijf van binnenuit de buitenkant aanpakken. De kosten zullen ongeveer € 50 per appartement per jaar bedragen. Klik voor een bedrijf dat zich specifiek richt op IJburg. Lees ook: GGD, Informatie over spinnen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen? Lees ook: Glasbewassing. Komt er een glazenwasser voor de buitengevel? Lees ook: Ongedierte. Hoe kan ik dierplagen voorkomen en bestrijden?

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De hoofdsplitsing van blok 5 (alle woningen, winkels en de pargeergarage) heeft het hele gebouw verzekerd tegen de herbouwwaarde in een opstalverzekering. Hierin is rekening gehouden met het eigenaarsbelang. Zie voor de link van de taxatie: Taxatierapport Troostwijk 2012 Opstalverzekering.

De VvE Joris Ivensplein heeft een glasschadeverzekering afgesloten voor alle woningen van de VvE.

Alle betrokken VvE’en hebben een verzekering afgesloten in verband met de bestuurdersverantwoordelijkheid.

De inboedel in woningen is niet verzekerd. Elke bewoner kan het verzekeren van de inboedel zelf overwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De risicoadviseur van de opstalverzekering van ons gebouw adviseert ter voorkoming van waterschade:

 • afvoerslangen van was- en vaatwasmachine zodanig vastzetten dat ze niet uit de afvoerpijp kunnen schieten
 • tussen de kraan en de aanvoerslang van de was- en vaatwasmachine een waterslot monteren
 • kitranden bij douche, bad en aanrechtblad regelmatig controleren en zo nodig vervangen.

 

Elke bewoner kan deze preventiemaatregelen zelf overwegen. Zie ook de veelgestelde vraag “Kitnaden. Hoe kan ik waterschade voorkomen?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft u waterschade in uw appartement? Klik op de volgende link: Lekkage. Wat moet ik doen?.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Geef een reactie

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. heeft voor haar huurders een service-contract afgesloten voor de WTW-installatie bij Feenstra Warmte Totaal Zorg. Jaarlijks vindt onderhoud plaats aan de unit en een keer in de vier jaar worden de kanalen ook gereinigd. Filters worden ook vervangen. De service die wordt geboden kan worden nagelezen in: Werkzaamheden onderhoudscontract Feenstra voor WTW-installaties appartementen Orange Capital Partners/MVGM. Huurders dienen zelf ongeveer 1 keer in de twee maanden de filters te reinigen met de stofzuiger. Eigenaar-bewoners dienen zelf voor het totaal-onderhoud zorg te dragen. Zij worden dringend aangeraden periodiek onderhoud te laten doen. Er zijn verschillende bedrijven die service bieden. Zie de mogelijkheden bij Feenstra Warmte Totaal Zorg.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het aanbrengen van zonwering aan de buitenkant van de gevel is toegestaan, mits materialen worden toegepast die door de VvE zijn toegestaan. Voor een gedeelte van het complex (de zg. TEHA, schuiframen) is een materiaalkeuze bepaald. Dat kan worden nagelezen in Afspraken buitenzonwering VvE Joris Ivensplein. Voor andere gevels kunt u contact opnemen met het bestuur van de VvE door te mailen naar: vve@ijburgblok5.nl. Het aanbrengen van buitenzonwering komt voor rekening van de huurder of eigenaar.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: